Tarptautinė šventė AUGALŲ ŽAVADIENIS

              Gegužės 18-oji – tarptautinė žavėjimosi augalais diena – ŽAVADIENIS! Įstaigoje organizuojamas metodinis renginys miesto pedagogams – „Augalų Žavadienis“. Pristatysime įstaigoje įgyvendintas gamtosaugines veiklas, dalyvausime ,,Žavadienio“ fiestoje. Įstaigoje vyks kūrybinių darbų paroda ,,NETRADICINIAI MUZIKOS INSTRUMENTAI“.  Renginio pradžia – 10.00 val.

Kviečiame dalyvauti.

                            Gamtosauginis komitetas

 

Kūrybinių darbų paroda „Netradiciniai muzikos instrumentai“

 
2018 metų gegužės 10 - 18 dienomis
įstaigoje organizuojama 
miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytinių ir pedagogų kūrybinių darbų paroda
„Netradiciniai muzikos instrumentai“ (atsisiųsti nuostatus).
Kviečiame miesto ikimokyklinių įstaigų bendruomenes dalyvauti parodoje ir pristatyti muzikos instrumentus, pagamintus iš antrinių žaliavų, buitinių atliekų.
 
Gamtosauginis komitetas

 

 

    Gamtosauginės veiklos planas 2017-2018 m. m. (parsisiųsti dokumentą)

 

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Mylim Žemę mes visi
Ir maži, ir dideli
Mums patinka gražios gėlės
Ryškiaspalvės boružėlės
Tekantis švarus upelis
Ir mūsų kiemėlis

Aš gėlytę pasodinsiu
Aš paukštelį pamaitinsiu
Atliekas rūšiuosiu
Ir dviračiu važiuosiu.
Gamta – mūsų namai
Tu ją saugot PRIVALAI.
 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė, komiteto pirmininkė;
Direktorė Jurgita Ožekauskienė, narė;
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Jankūnienė, narė;
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Neringa Kauneckienė, narė;
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Eglė Adomaitienė, narė;

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Genė Žukauskienė, narė;
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vilma Vasilenkienė, narė;
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vaiva Gasparavičienė narė;
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Tručinskienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Rasa Povilonienė narė;narė;
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ingrida Kanapeckienė, narė;
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė Rubienė, narė;
Auklėtojos padėjėja Sandra Stražinskienė
„Beržų“ progimnazijos geografijos mokytoja Jurgita Ablėnė, socialinis partneris,narė:
Tėvų atstovė Kristina Švitrienė.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė