KVIEČIAME

 

          Bendruomenės narius dalyvauti  kūrybinių darbų parodoje „K A L Ė D I N Ė S    E G L U T Ė S“ ir prisidėti prie įstaigos  puošimo Kalėdiniu laikotarpiu.

    Kalėdinės eglutės kuriamos, kūrybiškai panaudojant antrines žaliavas, buitines atliekas, išbandant tradicines ir netradicines meninės  raiškos priemones ir technikas. Eglutės dydis – nuo 50 cm. Eglutes pagaminti iki gruodžio 12 dienos.

Paroda vyks 2018 metų gruodžio 12 – 2019 metų sausio 7 dienomis.

            Gamtosauginis komitetas

 

 

Parodos Kalėdinė eglutė nuostatai (atsisiųsti dokumentą)

 

EUROPOS ATLIEKŲ MAŽINIMO SAVAITĖ
 

          Europos atliekų mažinimo savaitė lopšelyje – darželyje ,,Draugystė“ vyks  lapkričio 17-25 dienomis. Šių metų tema  

VIENKARTINIS PLASTIKAS.

            Numatomos veiklos:

           2018-11-20  Akcija „Padovanok daugkartinį pirkinių maišelį pirkėjui“ (tėveliai su vaikais, įstaigos pedagogai  siuva daugkartinio naudojimo maišelius pirkiniams, priešmokyklinės „Varliukų“ grupės ugdytiniai dovanoja maišelius gyventojams prie „Maximos“ parduotuvės).

          2018-11-24 ,,Mainų mugė“ – kviečiami įstaigos bendruomenės nariai ir Aukštaičių – Žemaičių bendruomenės nariai.

           2018-11-19/2018-11-25 Lopšelyje-darželyje „Draugystė“ organizuojama Panevėžio miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų ugdymo priemonių, pagamintų iš  vienkartinio plastiko, paroda.

            2018-11-22  Įstaiga dalyvaus Panevėžio lopšelio-darželio  „Dobilas“ kūrybinių darbų konkurse  „Eko mada 2018“.

           2018-11-19/2018-11-25 Visose įstaigos grupėse pasigaminti arba atnaujinti atliekų rūšiavimo konteinerius.

           2018-11-19  Skrajučių, skatinančių mažinti vienkartinio plastiko naudojimą, pagaminimas ir išdalinimas Žemaičių mikrorajono gyventojams.

                                                                   GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

 

    Parodos iš PLASTIKO nuostatai (atsisiųsti dokumentą)

 

    Gamtosauginės veiklos planas 2018-2019 m. m. (atsisiųsti dokumentą)

 

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Mylim Žemę mes visi
Ir maži, ir dideli
Mums patinka gražios gėlės
Ryškiaspalvės boružėlės
Tekantis švarus upelis
Ir mūsų kiemėlis

Aš gėlytę pasodinsiu
Aš paukštelį pamaitinsiu
Atliekas rūšiuosiu
Ir dviračiu važiuosiu.
Gamta – mūsų namai
Tu ją saugot PRIVALAI.
 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Daiva Margelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komiteto pirmininkė – organizuoja gamtosauginio komiteto veiklą;
Jurgita Ožekauskienė, direktorė, narė – atsakinga už informacijos sklaidą;
Eglė Adomaitienė,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė – atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Ona Skiečiuvienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, narė – atsakinga už atliekų rūšiavimą;
Loreta Jankūnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, narė – atsakinga už renginių organizavimą;
Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, narė – atsakinga už renginių organizavimą;
Sonata Šaltienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, narė – informuoja įstaigos bendruomenę apie vykdomas veiklas;
Rasa Ožalinskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, narė – atsakinga už ekologinį bendruomenės švietimą;
Daiva Kazilionienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Sandra Stražinskienė, auklėtojos padėjėja, narė – atsakinga už įstaigos aplinkos tvarkymą ir turtinimą;
Snieguolė Rubienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė – atsakinga už ,,Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Simona Gimžauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, narė – atsakinga už ,,Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Jurgita Ablėnė, „Beržų“ progimnazijos geografijos mokytoja, socialinis partneris, narė;
Kristina Švitrienė, tėvų atstovas, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė