Lopšelis-darželis „Draugystė“ įgyvendiną neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Aš saugus ir laimingas“.

Kviečiame vaikų tėvelius į paskaitą, kurią skaitys  Panevėžio PPT tarnybos psichologė Diana Kudžmienė „Ką svarbu

žinoti apie pozityvią tėvystę, auklėjant vaikus?“

 Paskaita vyks spalio 2 dieną (I korpuso) salėje 17.30 val.

 

 Apie tai kas gali padėti? Ką iš tikrųjų svarbu tėvams žinoti? Kokie yra esminiai, pagrindiniai principai, kurių verta paisyti ir laikytis, siekiant užauginti tikrai sėkmingus vaikus? Apie tai sužinosite paskaitos metu.

Projekto koordinatorė Loreta Asačiovienė

 

Panevėžio lopšelis-darželis "Draugystė" - Ikimokyklinis

 

Dėkojame visiems šeimos sporto renginio dalyviams, aktyviai dalyvavusiems renginyje, sveikatinimo
„Mes sportuojame visi, todėl ir esame sveiki“ ir neigiamų socialinių veiksnių prevencijos „Aš saugus ir laimingas“ projektų įgyvendinime. Jūs buvote šaunūs.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 
 
2017 m.  lopšelis-darželis „Draugystė“  parengė neigiamų socialinių veiksnių prevencijos  projektą 
„Aš saugus ir laimingas šeimoje“ 
 ir dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamų n
eigiamų socialinių veiksnių prevencijos  projektų  atrankoje. 
 Šis projektas laimėjo dalinį (100 Eur) finansavimą.
 Džiaugiamės  laimėjimu ir suteikta galimybe atsinaujinti ugdomąsias priemones.  Kviečiame visus prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.
 
 
2017 m.  lopšelis-darželis „Draugystė“  parengė sveikatinimo projektą 
„Mes sportuojame visi, todėl ir augame sveiki“ 
 ir dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis remiamų projektų konkurse. 

 Šis projektas laimėjo dalinį (100 Eur) finansavimą.
 Džiaugiamės kartu su  bendruomene ir tikimės  visų  bendruomenės narių (darbuotojų, vaikų, tėvelių ir pan. ) pagalbos įgyvendinant šį projektą.
 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

       

 

Ačiū visiems, kurie palaikėte ir  balsavote už lopšelio-darželio „Draugystė“

šiltnamį „Smalsiukas“. Mes laimėjome. Dabar turėsime savo šiltnamį, kur patys

auginsime ir prižiūrėsime daržoves.

                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė

 

 

DRAUGAUJAME SU ZIPIU

Vaikas iš prigimties yra jautrios sielos būtybė. Saugome, puoselėjame jį kaip didžiausią turtą, džiaugiamės vaiko šypsena, kiekvienu laimėjimu.

Kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime yra svarbi socialinė patirtis. Ši patirtis įgyjama vaikui bendraujant su kitais žmonėmis – šeimos nariais, bendraamžiais, auklėtoja, mokytojais ir kitais visuomenės nariais. Tačiau šiandieniniame gyvenime per mažai skiriame dėmesio vaiko savijautai, užmirštame pasiteirauti, kaip jis jaučiasi, kaip sekasi bendrauti su kitais žmonėmis, bendraamžiais.

Siekiant padėti vaikams įgyti gebėjimus įveikti kasdieninius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją, lopšelyje-darželyje „Draugystė“ įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Ši programa puikiai dera su priešmokyklinio ugdymo programa ir ją papildo.