Gerb. Tėveliai !

grupių sąrašai bus paskelbti įstaigoje rugpjūčio 29 d.

                                                                                                               Direktorė Jurgita Ožekauskienė


 

Informaciją apie Vaiko sveikatos pažymą, bei instrukciją kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir/ar sugeneruoti ir persiųsit vaiko sveikatos pažymos kodą (atsisiųti).

 

Nuo 2018 m. birželio 1d. įsigalioja naujas Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro įsakymo pakeitimas dėl vaiko sveikatos pažymėjimo, kuris nuo šiol bus tik elektroninis ir popierinio varianto tėvai įstaigai pateikti negalės (atsisiųsti).

 
Seksualinę prievartą vaikai dažniausiai patiria iš pažįstamų žmonių (atsisiųsti straipsnį)
 

DĖKOJAME

Visiems gegužės 24 d. dalyvavusiems sporto šventėje

„Sportuokime kartu“

ir prisidėjusiems  prie  neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto  „Būk mano draugu  ir žaiskime kartu“  įgyvendinimo.

Jūs buvote šaunūs.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 
  2018 m.  lopšelis-darželis „Draugystė“  parengė neigiamų socialinių veiksnių prevencijos  projektą 

„Būk mano draugu ir žaiskime kartu“ 
 ir dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamų neigiamų socialinių veiksnių prevencijos  projektų  atrankoje. 
 Šis projektas laimėjo dalinį (200 Eur) finansavimą.

Džiaugiamės  laimėjimu ir suteikta galimybe atsinaujinti ugdomąsias priemones.  Kviečiame visus prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 
 
 Mūsų įstaiga dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje. Gegužės 18 dieną, už Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą, buvome įvertinti: Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas, Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimus – Žaliąją vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą. Tai didžiulis pasiekimas ir įvertinimas .
A Č I Ū Gamtosauginiam komitetui ir visai įstaigos bendruomenei už gamtosauginę veiklą.

 

Daiva Margelienė, gamtosauginio komiteto pirmininkė

 

 

Įstaiga organizavo pilietinę akciją skirtą Lietuvos šimtmečiui

„Aš - LIETUVIS

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms

Mūsų idėją palaikė ir  pilietinėje akcijoje dalyvavo 82 švietimo įstaigos

(ugdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus) ir 1847 dalyviai.

 

 DĖKOJAME visiems už  idėjos palaikymą ir aktyvų  dalyvavimą 

Dalyvių darbai eksponuojami Panevėžio rajono viešojoje bibliotekoje vaikų skyriuje ir

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ (I korpuso) erdvėje.

 Kviečiame  apsilankyti!

 

 

 
Kitam teikiamas  džiaugsmas žavi tuo, kad jis ne tik neblėsta kaip koks atspindys, bet grįžta mums dar ryškesnis.
 
Dėkojame Pijaus ir Mato  mamytei Giedrei Diponienei už suteiktą džiaugsmą vaikams
 
laukiant KALĖDŲ.
 
 

Dėkojame visiems šeimos sporto renginio dalyviams, aktyviai dalyvavusiems renginyje, sveikatinimo
„Mes sportuojame visi, todėl ir esame sveiki“ ir neigiamų socialinių veiksnių prevencijos „Aš saugus ir laimingas“ projektų įgyvendinime. Jūs buvote šaunūs.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 
 
2017 m.  lopšelis-darželis „Draugystė“  parengė neigiamų socialinių veiksnių prevencijos  projektą 
„Aš saugus ir laimingas šeimoje“ 
 ir dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamų n
eigiamų socialinių veiksnių prevencijos  projektų  atrankoje. 
 Šis projektas laimėjo dalinį (100 Eur) finansavimą.
 Džiaugiamės  laimėjimu ir suteikta galimybe atsinaujinti ugdomąsias priemones.  Kviečiame visus prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.
 
 
2017 m.  lopšelis-darželis „Draugystė“  parengė sveikatinimo projektą 
„Mes sportuojame visi, todėl ir augame sveiki“ 
 ir dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis remiamų projektų konkurse. 

 Šis projektas laimėjo dalinį (100 Eur) finansavimą.
 Džiaugiamės kartu su  bendruomene ir tikimės  visų  bendruomenės narių (darbuotojų, vaikų, tėvelių ir pan. ) pagalbos įgyvendinant šį projektą.
 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

       

 

DRAUGAUJAME SU ZIPIU

Vaikas iš prigimties yra jautrios sielos būtybė. Saugome, puoselėjame jį kaip didžiausią turtą, džiaugiamės vaiko šypsena, kiekvienu laimėjimu.

Kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime yra svarbi socialinė patirtis. Ši patirtis įgyjama vaikui bendraujant su kitais žmonėmis – šeimos nariais, bendraamžiais, auklėtoja, mokytojais ir kitais visuomenės nariais. Tačiau šiandieniniame gyvenime per mažai skiriame dėmesio vaiko savijautai, užmirštame pasiteirauti, kaip jis jaučiasi, kaip sekasi bendrauti su kitais žmonėmis, bendraamžiais.

Siekiant padėti vaikams įgyti gebėjimus įveikti kasdieninius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją, lopšelyje-darželyje „Draugystė“ įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Ši programa puikiai dera su priešmokyklinio ugdymo programa ir ją papildo.