Informaciją apie Vaiko sveikatos pažymą, bei instrukciją kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir/ar sugeneruoti ir persiųsit vaiko sveikatos pažymos kodą (atsisiųti).

 

Nuo 2018 m. birželio 1d. įsigalioja naujas Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro įsakymo pakeitimas dėl vaiko sveikatos pažymėjimo, kuris nuo šiol bus tik elektroninis ir popierinio varianto tėvai įstaigai pateikti negalės (atsisiųsti).

 
Seksualinę prievartą vaikai dažniausiai patiria iš pažįstamų žmonių (atsisiųsti straipsnį)
 

 

 
  2018 m.  lopšelis-darželis „Draugystė“  parengė neigiamų socialinių veiksnių prevencijos  projektą 

„Būk mano draugu ir žaiskime kartu“ 
 ir dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamų neigiamų socialinių veiksnių prevencijos  projektų  atrankoje. 
 Šis projektas laimėjo dalinį (200 Eur) finansavimą.

Džiaugiamės  laimėjimu ir suteikta galimybe atsinaujinti ugdomąsias priemones.  Kviečiame visus prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 
 
 Mūsų įstaiga dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje. Gegužės 18 dieną, už Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą, buvome įvertinti: Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas, Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimus – Žaliąją vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą. Tai didžiulis pasiekimas ir įvertinimas .
A Č I Ū Gamtosauginiam komitetui ir visai įstaigos bendruomenei už gamtosauginę veiklą.

 

Daiva Margelienė, gamtosauginio komiteto pirmininkė

 

DRAUGAUJAME SU ZIPIU

Vaikas iš prigimties yra jautrios sielos būtybė. Saugome, puoselėjame jį kaip didžiausią turtą, džiaugiamės vaiko šypsena, kiekvienu laimėjimu.

Kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime yra svarbi socialinė patirtis. Ši patirtis įgyjama vaikui bendraujant su kitais žmonėmis – šeimos nariais, bendraamžiais, auklėtoja, mokytojais ir kitais visuomenės nariais. Tačiau šiandieniniame gyvenime per mažai skiriame dėmesio vaiko savijautai, užmirštame pasiteirauti, kaip jis jaučiasi, kaip sekasi bendrauti su kitais žmonėmis, bendraamžiais.

Siekiant padėti vaikams įgyti gebėjimus įveikti kasdieninius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją, lopšelyje-darželyje „Draugystė“ įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Ši programa puikiai dera su priešmokyklinio ugdymo programa ir ją papildo.