I korpuso pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Aušra Eckstrand

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

2.

Lilija Ražanauskienė

Auklėtoja

Auklėtojos-metodininkės
kvalifikacinė kategorija

3.

Meilutė Baliukonienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

4.

Rita Tarailienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

5.

Rita Tadaravičienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

6.

Ina Kiaušienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

7.

Rimutė Nagelienė

Auklėtoja

Auklėtojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija

8.

Janina Šapnagienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

9.

Ramunė Juknienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

10.

Vida Matulienė

Auklėtoja

Vyresniosios mokytojos
kvalifikacinė kategorija

11. Agnė Gabriūnienė Auklėtoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
12.

Nijolė Latvienė

Auklėtoja Auklėtojos-metodininkės
kvalifikacinė kategorija
13. Laura Šatrovienė Auklėtoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija

14.

Edita Šimaitė

Auklėtoja

Auklėtojos kvalifikacinė kategorija

15.

Lina Paškevičienė

Meninio ugdymo pedagogė

Muzikos mokytojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija

16.

Vaiva Kaščikaitė

Logopedė

Vyresniosios logopedės kvalifikacinė kategorija

   II korpuso pedagogai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Snieguolė Rubienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
specialiosios  paskirties grupėje

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

2.

Vaiva Gasparavičienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

3.

Lijana Kairienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

4.

Genė Žukauskienė

Auklėtoja specialiosios
paskirties grupėje

Auklėtojos-metodininkės
kvalifikacinė kategorija

5.

Danguolė Tručinskienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

6.

Ona Skiečiuvienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
specialiosios  paskirties grupėje

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

7.

Daiva Kazilionienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

8.

Loreta Jankūnienė

Auklėtoja

Auklėtojos-metodininkės 
kvalifikacinė kategorija

9.

Eglė Adomaitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija

10.

Aušra Žadeikienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

11.

Justina Valotkaitė

Auklėtoja

Auklėtojos kvalifikacinė kategorija

12.

Rasa Ožalinskienė

Auklėtoja specialiosios
paskirties grupėje

Vyresniosios auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

13. Neringa Kauneckienė Auklėtoja Auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

14.

Sonata Šaltienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

15.

Toma Balčiūnė

Auklėtoja 

Auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

16.

Rasa Povilonienė

Auklėtoja Auklėtojos  kvalifikacinė kategorija
17. Urtė Karasiovaitė Auklėtoja Auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

18.

Sigita Paškevičienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresniosios muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija

19.

Violeta Nevierienė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

20.

Eglė Mačinskienė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

21.

Jurgita Pakšytė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

22.

Rytis Daraškevičius

Specialusis pedagogas

Vyresniojo spec. pedagogo kvalifikacinė kategorija

23.

Jolanta Štarienė

Psichologė

Ketvirta psichologo 
kategorija

24. Lilija Kryževičienė Judesio korekcijos pedagogas