I korpuso pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Rima Aleliūnienė

Auklėtoja

Auklėtojos kvalifikacinė kategorija

2.

Aušra Eckstrand

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

3.

Lilija Ražanauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

4.

Meilutė Baliukonienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

5.

Roberta Varkulevičienė

Auklėtoja

Auklėtojos kvalifikacinė kategorija

6.

Rita Tarailienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

7.

Rita Tadaravičienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

8.

Ina Kiaušienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

9.

Rimutė Nagelienė

Auklėtoja

Auklėtojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija

10.

Janina Šapnagienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

11.

Ramunė Juknienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

12.

Vida Matulienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
auklėtoja

Vyresniosios mokytojos
kvalifikacinė kategorija

13. Agnė Gabriūnienė Auklėtoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
14. Laura Šatrovienė Auklėtoja Auklėtojos kvalifikacinė kategorija

15.

Vaiva Kaščikaitė

Logopedė

Vyresniosios logopedės kvalifikacinė kategorija

16.

Lina Paškevičienė

Meninio ugdymo pedagogė

Muzikos mokytojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija

17.

Lilija Kryževičienė

Judesio korekcijos pedagogas

 

   II korpuso pedagogai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Snieguolė Rubienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
specialiosios  paskirties grupėje

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

2.

Vaiva Gasparavičienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

3.

Lijana Kairienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

4.

Genė Žukauskienė

Auklėtoja specialiosios
paskirties grupėje

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

5.

Danguolė Tručinskienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

6.

Ona Skiečiuvienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
specialiosios  paskirties grupėje

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

7.

Daiva Kazilionienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

8.

Loreta Jankūnienė

Auklėtoja

Auklėtojos-metodininkės 
kvalifikacinė kategorija

9.

Eglė Adomaitienė

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija

10.

Aušra Žadeikienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

11.

Vilma Vasilenkienė

Auklėtoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

12.

Rasa Ožalinskienė

Auklėtoja specialiosios
paskirties grupėje

Vyresniosios auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

13. Neringa Kauneckienė Auklėtoja Auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

14.

Sonata Šaltienė

Auklėtoja

Auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

15.

Toma Balčiūnė

Auklėtoja spec. paskirties grupėje

Auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

16.

Rasa Povilonienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

17.

Sigita Paškevičienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresniosios muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija

18.

Violeta Nevierienė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

19.

Eglė Mačinskienė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

20.

Jurgita Pakšytė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

21.

Rytis Daraškevičius

Specialusis pedagogas

Vyresniojo spec. pedagogo kvalifikacinė kategorija

22.

Jolanta Štarienė

Psichologė

Ketvirta psichologo 
kategorija