Finansinė atskaitomybė už 2016 metus
Aiškinamasis raštas (parsisiųsti dokumentą)
Finansinės būklės ataskaita (parsisisųti dokumentą)

Finansinė atskaitomybė už 2015 metus
Aiškinamasis raštas (parsisisųti dokumentą)
Finansinės būklės ataskaita (parsisisųti dokumentą)

Finansinė atskaitomybė už 2014 metus
Aiškinamasis raštas (parsisiųsti dokumentą)

Finansinės būklės ataskaita (atsisiųsti dokumentą)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Pinigų srautų ataskaita (atsisiųsti dokumentą)
Veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti dokumentą)