Darbo tvarkos taisyklės (parsisiųsti dokumentą)

Lopšelio-darželio nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Ikimokyklinio ugdymo(si) progrma (parsisiųsti dokumentą)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (parsisiųsti dokumentą)

Rekomendacijos mokykloms dėl  smurto artomoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje (parsisiųsti dokumentą)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (parsisiųsti dokumentą)

Informacija apie lopšelio-darželio „Draugystė“ 2015-2016 m. m. veikla, viešojo skelbimo aprašas (parsisiųsti dokumentą)

2016-2019 Strateginis planas (parsisiųsti dokumentą)

2014-2016 Strateginis planas (parsisiųsti dokumentą)

Informacija apie lopšelio-darželio„Draugystė“ 2014-2015 m. m veiklą, viešojo skelbimo aprašas (parsisiųsti dokumentą)

2016 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

2015 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

2014 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

2013 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)