Darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti dokumentą)

Lopšelio-darželio nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Ikimokyklinio ugdymo(si) progrma (parsisiųsti dokumentą)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Etikos kodeksas (parsisiųsti dokumentą)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Korupcijos prevencijos kontrolės programa (parsisiųsti dokumentą)

Krizių valdymos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Rekomendacijos mokykloms dėl  smurto artomoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje
(atsisiųsti dokumentą)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (parsisiųsti dokumentą)

2019 m. veiklos planas (atsisiųsti dokumentą)

2017-2019 Strateginis planas (parsisiųsti dokumentą)

2018 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

2017 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

2016 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

Vaovo metinės užduotys 2018 m. (atsisiųsti dokumentą)