Lopšelis-darželis „Draugystė“ įsteigtas 2013 m. rugsėjo 2 d., Panevėžio miesto Savivaldybės Tarybos 2013 metų balandžio 23 d. sprendimu Nr.1-129
 „Dėl  Panevėžio lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Panevėžio lopšelio-darželio ,,Ramunė“ reorganizavimo“ sujungus dvi įstaigas:
lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ ir lopšelį-darželį „Ramunė“ į naujai steigiamą lopšelį-darželį „Draugystė“.
Veikia 18 grupių: 6 ankstyvojo amžiaus, 8 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus,
1 specialiosios paskirties
 ikimokyklinio amžiaus ir 
 1 specialiosios paskirties priešmokyklinio amžiaus vaikams. 
 Ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa“ (2005 m.),
Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Žingsnelis po žingsnelio“ (2013 m.).
Įgyvendinamas tarptautinis  ugdymo projektas „Gera pradžia“.

 

Mieli, Tėveliai!

„Draugystė“ – tai unikali vieta jūsų vaikui augti ir tobulėti, nes dirbdami su specialistų komanda, patyrusiais pedagogais, sukūrėme individualią, šiuolaikines edukologijos tendencijas atitinkančią ugdymo programą. Vaikai geriausiai visko išmoksta tuomet, kai jie jaučiasi fiziškai ir psichologiškai saugūs, kai jiems smagu ir įdomu būti kartu su kitais, kai su aplinka vaikai susipažįsta savarankiškai. Vadovaudamiesi šiomis idėjomis mes siekiame kurti draugišką vaikui aplinką. Todėl šiandien drąsiai galime teigti, kad lopšelis-darželis „Draugystė“ - vieta, kurioje vaikus gaubia namų šiluma, kur jiems gera augti bei mokytis.

„Draugystė“ paslaugas teikia Kompleksinės pagalbos kabinetas, skirtas įstaigą lankantiems vaikams,
jų šeimos nariams, taip pat mažylius auginančiai  mikrorajono bendruomenei.
Vaikučiams pagalbą teikia logopedai, judesio korekcijos pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas, meninio ugdymo pedagogai.
Lopšelyje-darželyje veikia aštuoniolika grupių, iš jų dvi specialiosios paskirties grupės, kurias lanko vaikai turintys kalbos ir komunikacijų sutrikimų. Krepšinio treneriai praveda krepšinio užsiėmimus, mergaitės turi galimybę šokti šiuolaikinius šokius, mokintis anglų kalbos. Vyksta įvairūs projektai, kurie inicijuoja vaikai, tėvai ir pedagogai.

Didžiausias Lietuvos lopšelis-darželis „Draugystė“ visuomet laukia norinčių prisijungi prie mūsų draugiškos bei kūrybingos bendruomenės. Galime didžiuotis, jog būtent pas mus susirenka profesionalūs pedagogai, specialistai, gabiausi vaikučiai bei laimingi jų tėveliai. Visi kartu, mes kuriame harmoningą aplinką, kur saugu, įdomu, smagu bei visada norisi sugrįžti.