VIZIJA

            Patraukli vaikui ir šeimai, ugdymo (si) standartus atitinkanti institucija, tenkinanti kiekvieno vaiko ugdymo (si) poreikius.

 

MISIJA

  ·           Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą 1-6 (7) metų amžiaus vaikams ir užtikrinti lygias galimybes vaikų socializacijai.

          Drauge su šeima ugdyti sveiką, kūrybišką, brandžią, šeimos lūkesčius atliepiančią asmenybę.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 ·           Vaiką gerbiame kaip asmenybę, pripažįstame jo individualumą, saviraiškos vertę,

teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.

·           Plėtojame demokratiškus santykius tarp visų ugdymo (si) proceso dalyvių.

·           Siekiame vaikų fizinio, psichinio, socialinio ugdymo bei šeimos ir darželio bendradarbiavimo darnos.