GAMTOS DETEKTYVŲ DIENĄ

        Patyriminė  žaidybinė veikla  – tai vienas iš esminių vaikų ugdymo(si) metodų, kuris padeda mažiesiems ugdytiniams ugdytis per tiesioginę patirtį, o žaidimai skatina smalsumą ir norą veikti kartu. Siekdami sužadinti vaikų domėjimąsi gamta, joje vykstančiais procesais, birželio 14 dieną kviečiame į

GAMTOS DETEKTYVŲ DIENĄ

       Stebėsime ir aiškinsimės,  kas slepiasi žolėje, kaip atrodo gėlės žiedlapiai, kokie medžiai auga įstaigos teritorijoje. Įtvirtinsime žinias apie formas, linijas ir skaičius gamtoje, džiaugsimės gamtos  spalvomis ir atspalviais, klausysimės gamtos garsų. Visus atradimus kviečiame  užfiksuoti piešiniuose, darbeliuose, nuotraukose.

                                                                            Gamtosauginis komitetas

2023-2024 m. m. Gamtosauginės mokyklos veiklos plano įgyvendinimas

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,DRAUGYSTĖ” 2023-2024 m. Gamtosauginės veiklos planas

Tikslas: formuoti įstaigos bendruomenės ekologinę kultūrą ir gamtosauginį sąmoningumą per praktinę gamtosauginę veiklą. 2023-2024 m. m. pasirinktos temos:
Vanduo - vertinti vandens reikšmę, taupiai naudoti vandens išteklius.
Sveika gyvensena - propaguoti ir skatinti sveiką gyvenimo būdą įstaigos bendruomenėje.

Atliekos - analizuoti atliekų poveikį aplinkai, savo veiksmais mažinant šiukšlių kiekį.

Priitarta gamtosauginio komiteto posėdyje 2023-10-06 protokolas Nr. 3

Pastaba: Veiklos plano vykdymo laikotarpiu veiklos turinys ir data gali būti koreguojama.

Didžiuojamės bendruomenės pasiekimais ir įvertinimu.

Už ypatingą dėmesį gamtosauginei veiklai, įstaigai skirtas Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) apdovanojimas – 6-a Žalioji vėliava ir sertifikatas.
AČIŪ VISAI BENDRUOMENEI UŽ GAMTOSAUGINĘ VEIKLĄ.

Gamtosauginio komiteto pirmininkė Daiva Margelienė