Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. spalio 10 d.  sprendimas Nr. V-2252

 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birelio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir  savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo“
 (atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. spalio 12 d.  sprendimas Nr. V-2273

 
„Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir

bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ (atsisiųsti

 

 Neformalus vaikų švietimas vykdomas maksimaliai laikantis grupių izoliacijos


(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443/asr)

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka, ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese
(
https://mokyklabecovid.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/ ).

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

2021 M. RŪGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMAS NR. A-761

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A-408 „DĖL APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
(ATSISIŲSTI)

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. birželio 30 d. Nr.  sprendimas V-1553

 
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
(
atsisiųsti)  

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226
„DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1364
(atsisi
ųsti)

 

CORONOVIRUSO situacija Panevėžio mieste nuoroda:
https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-apsauga-261/koronavirusas-covid-19-panevezyje.html

 

Dėmėsio tėveliams, mokytojams, įstaigos darbuotojams!!!

Kylant naujojo koronaviruso grėsmei  ir šalyje paskelbus karantiną, daugelis žmonių lieka namuose. Šiuo laikotarpiu ne mažiau svarbu ir vidinė žmonių būsena, nusiteikimas ir emocinis stabilumas. Psichologė teikia rekomendacijas, kaip šiuo metu palaikyti gerą psichologinę savijautą. Skambinkite ir Jūsų nerimą bandysime išsklaidyti. Psichologės telefono numeris +370 610 35 505 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jums rūpimais ugdymo ir nuotoliunio ugdymo organizavimo klausimais konsultuoja direktorė Jurgita Ožekauskienė, I korpuso direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asčiovienė, II korpuso direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė.
I korpuso tel. (8 45) 433 085, II korpuso tel. (8 45) 431 800 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Direktorė Jurgita Ožekauskienė

 

 „Dėl užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės esant COVID-19“ (atsisiųsti)

 

Panevėžio miesto savivaldybės aministracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymas NBr. A-964
„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) papildomų prevencinių priemonių taikymo Panevėžio miesto iukimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kai Panevėžio miesto savivaldybė priskiriama geltonajai zonai“

(atsisiųsti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. spalio 28 d. Nr.  sprendimas V-2385
 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos-ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
(
atsisiųsti)

 

Įsakymas dėl COVID-19 ligos ekstremaliosios situacijos grupės sudarymo  (atsisiųsti)

Algoritmai (atsisiųsti)

COVID-19 prevencijos priemonių planas (atsisiųsti)

Patvirtinus atvejį įstaigoje COVID-19 veiksmų planas (atsisiųsti)

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti)

IU/PU mokytojų, švietimo pagalbos specialistų darbo organizavimas nuotoliniu būdu (tvarkaraščiai) (atsisiųsti)