Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Korupcijos prevencijos kontrolės programa (atsisiųsti dokumentą)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (atsisiųsti dokumentą)

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcijan 2015-2025 metų programos patvirtinimas (atsisiųsti dokumentą)

Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą (atsisiųsti)

Atmintinė (atsisiųti)

Sveikatiados iššukių metai (atsisiųsti)

Sveikatiados 2019-2020 m. m. planas (atsisiųsti)

Sveikatos stiprinimo fondo konkursai (atsisiųti)

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ „Sveikatiados“ ambasadoriai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Loreta Asačiovienė,

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Aušra Eckstrand,

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Simona Gimžauskienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje, Snieguolė Rubienė,

logopedė, Vaiva Kaščikaitė.

 

Mieli tėveliai,
 

nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą.

 

2 procentų GPM ataskaita už 2019 metus

2019 metais skyrėte 2 proc. GPM paramą mūsų įstaigai – 3415,36 eurai.

Panaudota 

1.

Vaikų draudimas

173,86

2.

Baldai II korpusas

545,00

3.

Dalyvio mokestis (Gamtosauginės mokyklos)

116,00

VISO:

983,86

 


 

Ataskaita už 2018 metus
Tėvų mokamo mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimo 

Eil. Nr.

Nupirktų prekių pavadinimas

Suma

Lėšos įstaigos reikmėms (0,43 euro)

1.

Baldai (stalai, komodos)

436,00

2.

Šviestuvai (1 kabinetas)

201,00

3.

Dažai, remonto prekės

2006,00

4.

Patalynė darbo rūbai

944,00

5.

Virtuvės indai, stalai

568,00

6.

Žaislai

324,00

7.

Ūkinis inventorius

547,00

8.

Kanceliarinės prekės

2053,00

9.

Sanitarinės valymo priemonės

2513,00

10.

Elektros prekės

553,00

11.

Santechninės prekės

397,00

12.

Kvalifikacijos kėlimo

301,00

13.

Komunalinės paslaugos už vandenį, elektrą, šiukšlių išvežimas

5410,00

14.

Kitos paslaugos (elektros prietaisų patikros, pastatų priežiūra, kompiut.  remontas ir priežiūra, kenkėjų dezinfekcija ir kt.)

5373,00

15.

Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra

 (šilumos tinklai, UAB „Lankainis“)

2685,00

16.

Ryšių paslaugos (internetas, telefonai, svetainės priežiūra)

700,00

VISO:

25011,00

 

 

 

 

Mieli tėveliai,
 

nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą.

 

2 procentų GPM ataskaita už 2018 metus

2018 metais skyrėte 2 proc. GPM paramą mūsų įstaigai – 2262,66 eurai.

 

Tvoros draudimas

300,00 eurai

Tvoros registracija (Registrų centrui)

220,00 eurų

Vaikų draudimo mokestis nuo nelaimingų atsitikimų

279,00 eurai

Įstaigos dalyvio mokestis 
(Gamtosauginių mokyklų dalyvių)

115,00 eurų

II korpuso medžių kirtimo darbai

332,00 eurai

Vaistinėlių įsigyjimas 227,00 eurai
Banko sąnaudos 114,00 eurų
II korpuso žaliuzių įsigyjimas 282,00 eurai

VISO:

1869,00 eurai

 

 Jūs prisidėtumėte prie darželio ugdymo(si) sąlygų gerinimo įstaigos viduje ir lauke. Norintys paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus labdaros ir paramos bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 2 d. gali pateikti mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą (pvz., darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Išsamiau apie 2 % GPM (gyventojų pajamų mokestis) skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.ltwww.vmi.lt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro. Jūs turite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt/. Tad Jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.

 

Direktorė Jurgita Ožekauskienė
 

Įstaigos rekvizitai prašymams dėl 2pajamų mokesčio pervedimo:

Paramos gavėjas: Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“

Įstaigos kodas: 303130799

Adresas: Žemaičių g. 23, LT-36118 Panevėžys

Banko sąskaita: LT03 7300 0101 3665 9131

Bankas: Swedbank

 

Eil. Nr.

Paramos gavėjas

Prašyta paramos suma

Suteikta paramos suma

Trumpas suteiktos paramos tikslo aprašymas

  2015 metai      

1.

Maisto bankas

26,00 eurai

26,00 eurai

Morkos

2.

UAB „Panevėžio bičiulis“

13,00 eurų

13,00 eurų

Saldainiai šventei

  2016 metai      
1. Maisto bankas 33,31 eurai 33,31 eurai Morkos

 

 

 

 

Kviečiame dalyvauti parodoje  „TŲ PAUKŠTELIŲ MARGUMĖLIS“ (nuostatai)   

 

Organizuojamas respublikinis  kūrybinis projektas „Pažink mišką“.

              Atlikus gamtosauginį auditą, tėvų ir mokytojų apklausą išsiaiškinome, kad vaikai mažai pažįsta miško gyventojus. Kilo idėja parengti pratybų knygelę „Pažink mišką“.  Kad būtų smagiau keliauti miško takais, priešmokyklinės grupės vaikai  sugalvojo ir nupiešė personažą ROBOTUKĄ ŪKĄ. Kartu su juo leidžiasi į pažintį su mišku...(nuostatai)

 

 Gamtosauginis komitetas

 

KVIEČIAME DALYVAUTI

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų parodoje

,,VIENOS PIRŠTINĖS /KOJINĖS ISTORIJA“

  Kad ir kaip nebūtų keista, bet kiekvienuose namuose  dingsta pirštinė ar kojinė. Kur jos dingsta? Niekas nežino.. Gal jos kur keliauja, gal pasislėpusios tupi po lova ir laukia kol tu jas surasi? Kyla daug klausimų, dar daugiau atsakymų. Kviečiame visussukurti ir užrašyti savo dingusios kojinės ar pirštinės istoriją. Kad būtų įdomiau klausytis istorijų, vizualizuokime kojines/pirštines į vaikiškus personažus. Vieniša kojinė ar pirštinė tapusi kiškučiu, drambliuku, o gal pabaisiuku paseks mums savo istoriją.

Kūrybiškai panaudodami tekstilės atliekas, prisidėsime prie švarios aplinkos išsaugojimo (atsisiųsti nuostatus).

 

       GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

 

 

Gamtosauginis  veiklos planas 2019-2020 m. m. (atsisiųsti)                             

     

 

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Mylim Žemę mes visi
Ir maži, ir dideli
Mums patinka gražios gėlės
Ryškiaspalvės boružėlės
Tekantis švarus upelis
Ir mūsų kiemėlis

Aš gėlytę pasodinsiu
Aš paukštelį pamaitinsiu
Atliekas rūšiuosiu
Ir dviračiu važiuosiu.
Gamta – mūsų namai
Tu ją saugot PRIVALAI.
 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Daiva Margelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komiteto pirmininkė – organizuoja gamtosauginio komiteto veiklą;
Jurgita Ožekauskienė, direktorė, narė – atsakinga už informacijos sklaidą;
Eglė Adomaitienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Loreta Jankūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Sigita Paškevičienė, meninio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už renginių organizavimą;
Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą;
Snieguolė Rubienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už „Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Rasa Ožalinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Jurgita Ablėnė, Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė, socialinis partneris, narė;
Kristina Švitrienė, tėvų atstovas, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Rima Stankūnienė, valytoja, narė – atsakinga už atliekų rūšiavimą, aplinkos tvarkymą.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS

 ,,ŽAIDIMAI MOKO“

(atsisiųsti informaciją)

 

Testas priešmokyklinukams „Ar Tu pasiruošęs mokyklai?“

(atsisiųsti 1 dalis), (atsisiųsti 2 dalis)

 

Ar jūsų vaikas pasiruošęs mokyklai?

Pavasarį daugelis priešmokyklinukų tėvų kelia klausimus ne tik apie mokyklos pasirinkimą, bet ir apie tai, ar vaikas jau yra pasirengęs iš darželio pereiti į mokyklą.
Kadangi pavasaris dar negreit, siūlau palūkėti su vertinimais... Patariu pagalvoti apie tai, kaip galime padėti vaikams pasiruošti mokyklai. Juk mokykloje  svarbu ne tik gebėti skaityti, rašyti ar skaičiuoti, bet ir socialiniai, emociniai, savarankiškumo įgūdžiai, kurių šių dienų vaikai turi mažiausiai, todėl vėliau  mokykloje gali kilti  sunkumų.
Neretai tėveliai nori kiek galima anksčiau vaiką pradėti mokyti pažinti raides, skaitmenis, anglų kalbos. Tačiau reikia nepamiršti, kad būtina atsižvelgti į vaiko individualius gebėjimus. Jei vaikas domisi ir klausia, reiktų neslopinti jo domėjimosi, o parodyti ir paskatinti, sudaryti tinkamas sąlygas ugdyti(s).
Tačiau nereiktų ikimokyklinio amžiaus vaiko perkrauti akademine veikla, nes iki mokyklos vaikas turi „išsižaisti“.  Nuo 7 metų vaikas pradės mokytis mokyklinių mokomųjų dalykų; jų bus daug, tad iki mokyklos reiktų neatimti iš vaiko vaikystės.
Lietuvoje yra reglamentuotas visuotinis priešmokyklinis ugdymas, visi šešiamečiai privalo būti ugdomi priešmokyklinėse grupėse. Labai svarbu yra konsultuotis su vaiką ugdančiais pedagogais, išsiaiškinti, ar  vaiko gebėjimai pakankami, ir kaip galima vaikui padėti mokantis.  Labai svarbu, kad šeima dalyvautų vaiko ugdyme.
Tėvai gali padėti vaikui pasiruošti mokyklai ugdydami jo savarankiškumo, smulkiosios, stambiosios motorikos ir kt. įgūdžius. Tai galima daryti tokiais būdais:

  • Lavinti kasdieninius gyvenimo ir savarankiškumo įgūdžius, paskiriant pareigas namie, t. y. atlikti įvairius buities darbus. Jie gali būti labai įvairūs: išnešti šiukšles, nuvalyti  dulkes, pasikloti savo lovą, persirengti, pavalgyti, savarankiškai apsirengti, apsitarnauti tualete ir pan.
  • Mokyti laikytis bendrų susitarimų – taisyklių. Namuose rekomenduočiau pasikabinti kartu su vaiku sukurtų taisyklių sąrašą, kur ,reikalui esant, būtų galima pasiskaityti ir prisiminti vieną ar kitą taisyklę.
  • Būtina lavinti gebėjimą susikaupti, išklausyti nurodymus ir padaryti darbą iki galo.
  • Alternatyva rašymo pratimams būtų lipdyti iš molio (modelino, plastilino), verti karoliukus, lankstyti origamius, kirpti su žirklėmis popierių, medžiagas, siūti, skusti bulves. Tai irgi yra smulkiosios motorikos pratimai.
  • Fizinę raidą rekomenduočiau lavinti mokant vaiką važiuoti dviračiu, žaidžiant kamuoliu, atliekant  pusiausvyrą lavinančias veiklas. Svarbu, kad vaikas kasdien turėtų pakankamai laiko išsibėgioti, išsidūkti gryname ore, pasitaiko, kad į mokyklas ateina fiziškai silpni vaikai – jie turi daug akademinių žinių, bet pusiausvyros, fiziniai pratimai, pavyzdžiui, kamuolio varymas ar važiavimas dviračiu, jiems sunkiai įveikiami.
  • Tėvai kartu su vaiku turėtų dalyvauti kultūriniame gyvenime: kartu lankytų istorines vietas, eitų į teatrus, žiūrėtų spektaklius. Tai turtina vaiko žodyną, plečia akiratį ir gerina vaizduotę.
  • Pasakų skaitymas prieš miegą yra labai naudinga bendra veikla, nes pasakos skaitymo metu vaikui nejučia yra lavinama vaizduotė, kalbiniai, teksto suvokimo gebėjimai, atmintis.
  • Lavinti socialinius gebėjimus: mokyti kantriai išlaukti savo eilės (tai padeda vaikams suvaldyti kylančias emocijas, išlaikyti dėmesį). Neretai vaikams dėl socialinių įgūdžių stokos, įvairiose situacijose gali kilti baimių, jie sunkiai atsiskiria nuo tėvų, mažiau pasitiki savimi.
  • Ugdyti teigiamą savęs vertinimą. Pagirti, paskatinti, pasiūlyti savo pagalbą, jeigu nepasiseka atlikti naujos veiklos iš pirmo karto. Kad nepasisekus vaikas mėgintų vėl.
  • Reikalinga ugdyti vaiko nuostatą ir pastangas tapti mokiniu (vaikas turi norėti mokytis, suvokti save ir didžiuotis, kad jis - būsimas mokinys, domisi pasauliu, smalsauja, klausinėja, tyrinėja, prašo paskaityti ir pan.).

Kartais tėveliai vertindami vaikų gebėjimus, nėra tikri, ar septynmetis vaikas jau subrendęs išeiti į mokyklą, o kartais šešiamečio vaiko tėveliai pageidauja, kad jų vaikas metais anksčiau pradėtų lankyti mokyklą. Tokiu atveju jie turėtų kreiptis į savo miesto Pedagoginę psichologinę tarnybą, kurioje dirbantys specialistai objektyviai atlieka brandos mokyklai testą. Brandumas mokyklai nustatomas tiriant emocinę, socialinę sritis, intelektinius, kalbinius gebėjimus.
Manoma, jei tėvai pakankamai, kokybiškai  ir produktyviai leidžia laiką su vaiku, to turėtų pakakti, kad vaikas subręstų ir pasiruoštų mokyklai.

Parengė specialusis pedagogas Rytis Daraškevičius

 

Į vaiko kalbą žiūrėkime rimtai (atsisiųsti)
 

 

FONEMINĖ KLAUSA IR JOS ĮTAKA VAIKO KALBOS RAIDAI

Esant įvairiems kalbos sutrikimams, neretai nukenčia ir foneminė klausa. Nepakankamai tiksliai suvokdamas kalbos garsus, vaikas netenka galimybės taisyklingai juos ištarti arba patikslinti tarimą. Dėl tos pačios priežasties vaikai nesukaupia reikiamo žodyno, sutrinka gramatinės kalbos sandaros formavimas, o kartu ir rišlioji kalba. Nemokėdamas tiksliai diferencijuoti kalbos garsų, vaikas negali išmokti garsinės analizės ir sintezės, blogai skaito ir rašo.(atsisiųsti

 

Kodėl reikia vaikui lavinti smulkiąją motoriką?

Labai svarbu lavinti vaikų smulkiąją motoriką nuo pat kūdikystės, o priemonių, kurių prireiks, apstu kiekvienuose namuose.
Kas yra smulkioji motorika?Tai judesiai, kuriuos atliekant dalyvauja smulkieji kūno raumenys (pirštų, riešo, akių), juos lavinti yra ypač svarbu, jei siekiame, kad vaiko kalbos raida būtų sklandi.
Kuo ji svarbi?Vaikams reikia lavinti rankų pirštelius, plaštaką, riešą. Aktyvindami pirštukų pagalvėles, skatiname vystytis kalbą, nes jose esantys centrai susiję su galvos smegenų zonomis, atsakingomis už kalbą, o kai kurie pirštų ir riešo judesiai susiję su aplinkos suvokimu, intelektine smegenų veikla. Taigi, jei lavės piršteliai – lavės ir kalba. Todėl nepamirškite lavinti vaiko smulkiosios motorikos – vaikas turi kiek įmanoma daugiau dirbti savo mažais ir dar nepaklusniais pirštukais. Kuo vaiko piršteliai darysis vikresni, tuo jo kalba taps suprantamesnė. Tačiau nepamirškime, kad veikla turi atitikti vaiko amžių. Mažyliui turi būti įdomu ir ne per sunku. Galime pradėti nuo paprasčiausių pratimų – delniuko masažo, glostymo, patrynimo, katučių tik vėliau pereiti prie sunkesnių, kūrybingumo ir atidumo reikalaujančių užduočių.
Kokie užsiėmimai tinka skirtingo amžiaus vaikams?Maždaug nuo penkto kūdikio gyvenimo mėnesio susidarykite galimybę vaikučiui čiupinėti ir voliotis ant įvairios tekstūros audinių. Duokite čiupinėti nėrinių, megztinių, pintų daiktų. Paėmę mažiuko delniukus, plokite katutes. Su kiek paūgėjusiais kūdikiais jau galite žaisti ir kiek sudėtingesnius rankų žaidimus. Nepakeičiami yra pirštukų žaidimai, atėję iš senojo lietuvių liaudies folkloro. Jau mūsų promočiutės suprato, kad žaidimas ,,Virė virė košę”, ,,Pirštukai – nykštukai, kur tu buvai?” skirti rankų delniukų masažui. Iš pirmo žvilgsnio primityvūs žaidimai išties turi lavinamąją funkciją. Be to, jie visada teikia daug gerų emocijų vaikams ir tinka nuo gimimo iki… Ikimokykliniame amžiuje labai naudinga lipdyti. Galite naudoti pirktinį plastiliną ar modeliną, savo pasigamintą druskos tešlą arba molį. Labai padeda piešimas pirštais. Parduotuvėse yra pirkti specialiai tam skirtų dažų, kurie yra nepavojingi vaikučio sveikatai ir lengvai nuplaunami. Su vyresniais siūlome išbandyti šešėlių teatrą (maždaug nuo 2 metų), žaidimus su mozaikomis, kuriose mažos detalės įsistato į skylutes (leidžiama nuo tada, kai vaikas nustoja viską kišti į burną, arba yra atidžiai prižiūrimas suaugusių), karolių vėrimas ant virvutės. Namų aplinkoje galima rasti labai daug naudingų daiktų ir užsiėmimų, kurie padės lavinti mažylio smulkiąją motoriką. Tai gali būti įvairių daiktų varstymas, tinka batai ar figūros su išbadytomis skylutėmis. Labai naudingas yra sagų, užtrauktukų, spaustukų, segtukų segimas. Virtuvėje taip pat galima rasti labai daug naudingų užsiėmimų. Tarkim, verti tuščiavidurius makaronus, ar ant plastilinu aplipdyto stiklainio įspausti įvairias kruopas, žirnius bei pupas. Be populiariųjų žaidimų eilėraštukų pagrindu, galime pasiūlyti vaikams įvairias pirštukų bei rankyčių lėles, kurios gerina smulkiosios motorikos veiklą bei lavina vaiko vaizduotę. Tokio tipo žaislai taip pat skatina vaiką papasakoti, vaidinti įvairius gyvenimiškus procesus. Puikus užsiėmimas, miklinantis mažųjų pirštelius, yra įvairių lipdukų klijavimas – puikus smulkiosios motorikos lavinimas. Taip pat šiam reikalui puikiai tinka ir magnetinių detalių naudojimas specialioms magnetinėms lentoms ar knygelėms.
3 – 8 metų vaikams pagrindiniai užsiėmimai, padėsiantys lavinti smulkiąją vaikų motoriką bei tinkantys ikimokyklinuko amžiui – piešimas, rašymas, karpymas, smulkių detalių vėrimas, rišimas, pynimas, konstravimas, įvairių įrankių naudojimas.
                                                                                         Parengė specialusis pedagogas Rytis Daraškevičius
                                                                                         Straipsniui medžiaga imta iš internetinės svetainės „Tavo vaikas“.

 

ŠEŠIAMEČIO KALBINIAI GEBĖJIMAI

Mokyklai pasirengęs šešiametis turėtų gebėti elementariai pasakoti, apibūdinti, svarstyti, diskutuoti, informuoti, aiškinti. Turėtų domėtis žodžių reikšmėmis, kurti naujus žodžius, eksperimentuoti, žaisti su kalba. Pastebėti vaizdų, ženklų (ne vien raidžių) garsų panašumus ir skirtumus. Imituoti skaitymą apibūdinant iliustracijas. Turėtų domėtis knygomis, jas vartyti, atidžiai klausytis skaitomų knygų.  Be knygų skaitymo turėtų norėti deklamuoti eilėraščius, minti mįsles, sekti pasakas. Šiame amžiuje vaikai turėtų mokėti apibūdinti daiktą, nusakydami esminius jo požymius. Kalba turėtų būti gramatiškai taisyklinga. Vaikas turėtų gebėti pasakoti apie save bei kurti pasakojimus pagal siužetinius paveikslėlius ar jų serijas. Prieš mokyklą vaikai jau geba nustatyti pirmą bei paskutinį žodžio garsą, atlikti nesudėtingų žodžių garsinę analizę, sugalvoti naujų žodžių iš nurodytos raidės (parsisiųsti).

 

10 PRIESAKŲ BŪSIMO PIRMOKO TĖVAMS

       Net jei Jūsų vaikas ir lankė vaikų darželį, kuriame jautėsi puikiai, mokykloje jo laukia visiškai kiti iššūkiai ir keliami reikalavimai. Kaip padėti vaikui išsiugdyti įgūdžius, kurių jam prireiks mokykloje?10 praktiškų patarimų kiekvienai šeimai.

1.         Kaip ikimokyklinuką išmokyti savarankiškumo?Šeštadienio rytą nubėgti į šalia namų esančią parduotuvę bandelių, pernakvoti pas geriausią darželio draugą ar draugę, pusvalandį pasilikti vienam namuose – tai ikimokyklinukai gali ir netgi turėtų daryti. Juk mokykloje iš jų bus reikalaujama nemažai savarankiškumo. Jiems teks patiems prisiminti apie krepšį su sportine apranga, pasižymėti namų darbus ir nemaklinėti pakeliui į mokyklą.

2.         Kaip ikimokyklinuką išmokyti kantrybės?Vaikui reikės palaukti, kol jį pakvies, kol nuskambės pertrauką skelbiantis skambutis, kad visa tai gautųsi pradėjus lankyti mokyklą, reikia ruoštis dar iki jos. Organizuokite vaiko laiką taip, kad jam kartkartėmis reiktų šiek tiek palaukti. Pakalbėkite su juo apie tai, kad dažnai prireiks kantrybės – laukiant eilėje parduotuvėje, pašte ar banke. Kantrybės galima išmokti.

3.         Kaip ikimokyklinuką parengti darbui?Vaikas turi klausyti ir išgirsti, ką jam sako mokytojas, todėl tiems, kurie sugeba sekti savo mintis, mokykloje būna labai sunku. Patikėkite vaikui tam tikrų užduočių, pavyzdžiui, jis gali perimti pareigą padengti stalą, pašerti katę, rytais išvėdinti kambarius. Kuo reguliariau jis atliks tokius nesunkius darbelius, tuo geriau pasirengs mokykloje laukiantiems iššūkiams.

4.         Kaip ikimokyklinuką išmokyti priimti nesėkmes?Vaikas nebus visą laiką pirmas, kartais mokykloje jis sulauks ir kritikos. Gerai būtų, kad jis tam pasirengtų iš anksto. Todėl žaidžiant stalo žaidimus leiskite jam kartais pralaimėti, jeigu surengėte lenktynes, taip pat turite teisę retkarčiais jį pralenkti. Mokėti pralaimėti ir tuo pačiu nepasiduoti – šis gebėjimas mokykloje labai svarbus.

5.         Kaip ikimokyklinuką išmokyti ramiai sėdėti?Pradinukams iš pradžių labai sunku ramiai nusėdėti vienoje vietoje. Todėl dar prieš pradedant lankyti mokyklą vaikas turi mokytis suvaldyti savo norą nuolat judėti. Dažniau pasiūlykite jam imtis veiklos ar žaidimų, kurie padės pasirengti mokyklai šiuo aspektu. Pavyzdžiui, skaityti knygas, piešti, konstruoti, karpyti, dėlioti dėliones ar verti karoliukus. Tai skatins vaiką sėdėti vienoje vietoje ir susikaupti.

6.         Kaip išmokyti ikimokyklinuką atvirai pasakoti apie savo jausmus?Labai svarbu žinoti, kaip Jūsų vaikui sekasi mokykloje. Ar jis didžiuojasi savo pasiekimais, o gal jaučiasi pernelyg apkrautas darbu ir reikalavimais? Kaip jis sutaria su mokytojais ir bendraklasiais? Skatinkite jį pasakoti , kaip jaučiasi. Paklauskite, kokia jo nuotaika. Tiesiog pasiteiraukite, ar jam kažkas patinka, ar skanu, ar įdomu. Vaikas turi suvokti, kad jo nuomonė yra svarbi ir vertinama rimtai. Pasakokite ir apie tai, kaip jaučiatės Jūs: ,,Šiandien man puikiai sekasi“ arba ,,Tai buvo viena įtempčiausių mano dienų!“

7.         Kaip išmokyti ikimokyklinuką užbaigti darbą? Be ištvermės mokykloje nei vienas neapsiėjo. Jeigu Jūsų ikimokyklinio amžiaus vaikas meta veiklą vos tik jam pabosta ar pajaučia įtampą, būtina mokyti ištvermės dar prieš pradedant lankyti mokyklą. Galite kartu atlikti nesudėtingas ištvermės reikalaujančias užduotis. Vėliau pačiam vaikui patikėkite nesunkias užduotis, kurias galima greitai atlikti. Reikalavimus kelkite pamažu. Nuolat stebėkite vaiką. Jeigu pastebite, kad jis praranda ūpą, pasiūlykite jam pagalbą ir kažkurį laiką atlikite užduotis su juo kartu.

8.         Kaip paruošti ikimokyklinuką rašymui? Karpymas ir piešimas lavina smulkiąją motoriką bei yra puikus pasiruošimas mokytis rašyti. Duokite savo vaikui popieriaus, žirkles, pieštukų ir paskatinkite jį piešti bei karpyti. Pamažu jis turi pratintis prie vis plonesnių pieštukų. Atkreipkite dėmesį, ar vaikas taisyklingai laiko pieštuką. Jeigu jis įpras pieštuką laikyti netaisyklingai, vėliau bus labai sunku jį nuo to atpratinti.

9.         Kaip paruošti ikimokyklinuką kelionei į mokyklą ir atgal? Ruoštis kelionei į mokyklą ir atgal reikia pradėti dar gerokai prieš pirmos klasės pradžią. Pirmaklasiai dažnai yra susijaudinę ir įsitempę. Kuo geriau jie išmoks taisyklingai elgtis gatvėje ir įsisavins kelią iki mokyklos, tuo ramiau jausitės Jūs. Todėl jau dabar retkarčiais kartu įveikite kelią iki mokyklos ir atgal. Galite surengti ir išvyką dviračiais iki mokyklos. Važiuodamas dviračiu vaikas susipažins su galimais pavojais iš kitos perspektyvos.

10.     Kaip skatinti ikimokyklinuko susidomėjimą mokykla? Skatinkite vaiko susidomėjimą artėjančiais mokslais, stenkitės, kad tai keltų jam džiaugsmą. Nupirkite dėžutę pieštukų, linksmą drožtuką. Eikite kartu išsirinkti kuprinės, kitų priemonių. Parodykite savo nuotrauką, kurioje Jūs įamžintas rugsėjo pirmąją pirmoje klasėje. Pasirūpinkite, kad mokyklos tema likus keliems mėnesiams iki pirmos klasės būtų prisimenama nuolat ir tik su džiaugsmu.

Ar mano vaikas subrendęs mokyklai?Jeigu nesate įsitikinę, kad Jūsų vaikas pasirengęs mokykloje keliamiems reikalavimams, reiktų apie tai pasikalbėti su jo darželio auklėtoja, kuri gali palyginti Jūsų atžalą su kitais bendraamžiais. Ji gali Jums suteikti daug naudingos informacijos. Tuomet kartu su vaiku įveikite visus ankščiau išvardytus pasirengimo pirmai klasei žingsnius. Visą tą laiką stebėkite: ar jis daro pažangą, ar priima naujus iššūkius su džiaugsmu, ar kilus sunkumams iškart nepasiduoda? Nesijaudinkite, jeigu ne viskas iškart pavyksta. Jūsų vaikas visiškai neprivalo visose srityse būti vienodai pasirengęs. Kiekvienas žmogus, kaip ir kiekvienas mokinys, turi stipriąsias ir silpnąsias vietas. Jei turite rimtų abejonių dėl to, ar Jūsų vaikas jau subrendo mokyklos reikalavimams, kreipkitės į specialistus patarimo, jie mielai Jums padės.

                                                                                           Parengė: Panevėžio lopšelio-darželio ,,Draugystė“ specialusis pedagogas Rytis Daraškevičius

                                                                                           Straipsniui medžiaga imta iš internetinės svetainės „Tavo vaikas“.
 

Kompleksinės pagalbos centras veikia ketvirtadieniais nuo 15.00 val. iki 17.30 val. Informacija teikiama tel.: (8 45) 433 085, 431 800. 
Kompleksinės pagalbos centro veiklos nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

 

Vaikų maitinimo aprašas (parsisiųsti dokumentą)
Vaikų maitinimo aprašo pakeitimai įsigaliojantys nuo 2018-09-01(www.e-tar.lt/portal/
lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw)
Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos galioja nuo 2018-01-01 (parsisiųsti dokumentą)
Valgiaraščiai 1-3 metų (atsisiųsti dokumentą)
Valgiaraščiai 4-7 metų (atsisiųsti dokumentą)

 

Mokesčio už darželį tvarka (parsisiųsti dokumentą)

Mokesčio už darželį tvarkos pakeitimas (parsisiųsti dokumentą)

Mokesčio už darželį tvarkos pakeitimas (parsisiųsti dokumentą)

Mokesčio už darželį tvarkos pakeitimas (parsisiųsti dokumentą)

 

Lopšelio-darželio „Draugystė“

Maitinimo ir mokesčio už įstaigos reikmių mokesčio kainos

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis 

Pietų mokestis 

Vakarienės mokestis 

2 kartų maitinimo išlaidos 

3 kartų maitinimo išlaidos 

Lopšelio grupė

0,48 eur

1,03 eur

0,48 eur

1,51 eur

1,99 eur

Darželio grupė

0,54 eur

1,18 eur

0,54 eur

1,72 eur

2,26 eur

Priešmokyklinė grupė

0,54 eur

1,18 eur

0,54 eur

1,72 eur

2,26 eur

Spec. darželio grupė

0,54 eur

1,18 eur

0,54 eur

1,72 eur

2,26 eur

Spec. priešmokyklinė grupė

0,54 eur

1,18 eur

0,54 eur

1,72 eur

2,26 eur

 

 

 

 

 

  

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla.