Sveikatiados iššūkių metai (atsisiųsti)

Sveikatiados planas (atsisiųsti)

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ „Sveikatiados“  ambasadoriai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Loreta Asačiovienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Aušra Eckstrand,

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Simona Gimžauskienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje, Snieguolė Rubienė, 

logopedė, Vaiva Kaščikaitė.