Lopšelio-darželio „Draugystė“ bendruomenė minėjo sausio 13-ąją – LAISVĖS GYNĖJŲ dieną. Ankstyvą rytą įstaigos languose spindėjo žvakelės. Uždegdami žvakeles prisiminėme ir pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę. Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo rytmetyje ir klausėsi mokytojų prisiminimų apie tos dienos įvykius. Grožėjosi šiandieninės laisvos Lietuvos gamta žiūrėdami fotonuotraukas. Nuotraukose matytus vaizdus bandėme perkelti ant balto popieriaus lapo.
img_20200113_09...
img_20200113_09...
img_20200113_10...
img_20200114_11...