Informacinės technologijos vis sparčiau skinasi kelią į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.„Kiškučių“ grupės vaikai su dideliu susidomėjimu išbado grupės erdvėje įmontuotą interaktyvų ekraną SMART MX65. Ekrane galime piešti, grupuoti, naudotis jau esančiomis paveikslėlių galerijomis bei susikurti individualias užduotis. Šias interaktyvias užduotis galima nuolat tobulinti, grupuoti objektus, įterpti naujas formas, vaizdus, tekstus, vaizdo ar garso iškarpas. Ši mokymo(si) priemonė leis įdomiai, šiuolaikiškai ir efektyviai perteikti vaikams žinias, padės individualizuoti ugdymo turinį, tobulins komandinio darbo įgūdžius.
131402608
131683162
131821332
131892802
131896003
131902075