Priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio“ draugai. Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 6-7 metų vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės.
20210917_125116
158988226802077...