Įgyvendiname neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Kartu veikti gera“.

Interaktyvios mokymo priemonės tai viena iš galimybių žaismingai, patraukliai, šiuolaikiškai pateikti mokomąją medžiagą vaikams ar įtvirtinti įgytas žinias. Puikus pasirinkimas Bee-Bot edukacinės bitutės, kurias galima naudoti individualiam darbui, veikloms porose arba grupelėse. Šie robotukai skirti programavimo pradmenims ugdyti. Programuodami vaikai mokosi susikaupti, atlikti veiksmus pagal tam tikrą sekas, analizuoja, sprendžia problemas, planuoja veiksmus į priekį, tuo pačiu metu vaikai diskutuoja tarpusavyje, bendrauja, tariasi vieni su kitais.

Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas pakvietėme sudalyvauti mini projekte „Žaidimas kviečia draugauti“. Šio projekto tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus pasidalinti savo darbo patirtimi. Projekto dalyviai pasitelkę inovatyvias priemones ir  žaidimo metodą, drauge su savo ugdytiniais kūrė kilimėlius–žaidimus.

 https://padlet.com/pavaduotojadraugyste/4bssj7qfgghi5iej