Respublikinė ikimokyklinių įstaigų ugdytinių kūrybinių-erdvinių darbų paroda „Laisvės miestas“. Šios parodos tikslas įtraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, kuri skatintų išreikšti solidarumą Ukrainos žmonėms ir paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Dėkojame visiems dalyviams! https://padlet.com/pavaduotojadraugyste/yxv0ll7zn32tnbcg