RESPUBLIKINĖ PARODA

Įstaigoje organizuota respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų STEAM virtuali kūrybinių darbų paroda
Velykinis margutis“. Parodai pristatyti 46 darbai iš įvairių respublikos rajonų ir miestų.