Įstaigoje organizavome respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų parodą
„STATOME NAMĄ MES...“
Dalyvavo 65 respublikos pedagogai ir tėveliai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Raseinių, Rokiškio, Jonavos, Plungės, Šakių, Joniškio, Mažeikių
miestų ir rajonų ikimokyklinių įstaigų.
Per STEAM veiklas, panaudodami įvairias antrines žaliavas, buitines atliekas, gamtinę medžiagą įgyvendinome savo idėjas (I dalis, II dalisdalis).