GAMTOS DETEKTYVŲ DIENĄ

        Patyriminė  žaidybinė veikla  – tai vienas iš esminių vaikų ugdymo(si) metodų, kuris padeda mažiesiems ugdytiniams ugdytis per tiesioginę patirtį, o žaidimai skatina smalsumą ir norą veikti kartu. Siekdami sužadinti vaikų domėjimąsi gamta, joje vykstančiais procesais, birželio 14 dieną kviečiame į

GAMTOS DETEKTYVŲ DIENĄ

       Stebėsime ir aiškinsimės,  kas slepiasi žolėje, kaip atrodo gėlės žiedlapiai, kokie medžiai auga įstaigos teritorijoje. Įtvirtinsime žinias apie formas, linijas ir skaičius gamtoje, džiaugsimės gamtos  spalvomis ir atspalviais, klausysimės gamtos garsų. Visus atradimus kviečiame  užfiksuoti piešiniuose, darbeliuose, nuotraukose.

                                                                            Gamtosauginis komitetas