KVIEČIAME

GEGUŽĖS 18 D. 11.00 VAL. VYKS

AUGALŲ ŽAVADIENIS

           Gegužės 18-oji – Tarptautinė žavėjimosi augalais diena (AUGALŲ ŽAVADIENIS), pasaulyje minima nuo 2012 m.
Kviečiama ne tik grožėtis augalais, bet ir atkreipti dėmesį į gamtosaugines problemas, klimato kaitą, augalų išsaugojimą.

 Renginio metu  bus atidarytas „VABALŲ VIEŠBUTIS“, vyks erdvinių figūrų - „KALIAUSIŲ“ paroda
 Žaisime, šoksime, bendrausime,  grožėsimės  Šeimų sukurtomis gėlėmis.

                    BUS SMAGU.      

 

                                                                                                                             Gamtosauginis komitetas

 

Mūsu žalioji palangė (I dalis, II dalis)

Gamtosauginis komitetas kviečia visus kurti žaliąsias erdves ir dalyvauti konkurse „Mano žalioji palangė“

Šių metų konkursas skiriamas pirmajam lietuvių botanikui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti. 2021-aisiais minime 250-ąsias botaniko gimimo metines, o Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė šiuos metus Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. Konkurso tema – „Mano augalo vardas“.

Konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką, ugdyti atsakomybę už savo aplinką.Dalyviai kviečiami įsirengti žaliąsias palanges ugdymo įstaigų, namų ar kitų patalpų erdvėse, kurti įvairias augalų kompozicijas ir galvoti augalams naujus, originalius vardus. Svarbus ir pats palangių kūrimo procesas – vaikai turėtų sužinoti pasirinktų augalų lietuvišką vardą, pasvarstyti, kokios augalo savybės jame atsispindi, paieškoti liaudiškų, žmonių sukurtų pasirinkto augalo vardų, tada kartu su mokytojais ar tėveliais, atsižvelgiant į augalo išvaizdą, savybes ir patirtis auginant augalą, sugalvoti jiems naujus vardus – įdomiausius sukurtus vardus reikia pateikti kartu su konkursui siunčiama žaliosios palangės nuotrauka (nuostatai)

Darbų siųsti iki 2021 m. gegužės 3 d. Darbus registruoja komandos vadovai / mokytojai (šeimų kategorijoje – tėvai) užpildydami dalyvio anketą

 

ŽEMĖS DIENA

      Dovana Žemės dienai  -  įgyvendintas   tęstinis  respublikinis  kūrybinis projektas ir parengta pratybų knygelė ,,Robotukas Ūkas pievelėje". 
      AČIŪ  Kauno lopšelio-darželio,,Saulutė", Telšių lopšelio-darželio ,,Žemaitukas" 
ir  mūsų  įstaigos mokytojams, kurie dalyvavo projekte ir padėjo parengti pratybų knygelę.  
       AČIŪ ARONUI, kuris šiemet jau lanko pirmą klasę. Jo sugalvotas ir nupieštas personažas  ROBOTUKAS ŪKAS toliau draugauja su vaikais.
I projekto dalis - parengta pratybų knygelė ,,Pažink mišką" 2020 metai (atsisiųsti).
II projekto dalis - parengta pratybų knygelė ,,Robotukas Ūkas pievelėje" 2021 metai (atsisiųsti).
 
Gamtosauginio komiteto pirmininkė Daiva Margelienė 
 
 
Lopšelyje-darželyje „Draugystė“ organizuota respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių,
pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų ir priemonių paroda ,,Plastikinių šiaudelių iššūkis“.
Dalyvavo 181 pedagogas iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Kelmės, Palangos, Raseinių, Marijampolės, Lazdijų, Vilkaviškio, Jonavos, N. Akmenės, Šilalės, Šalčininkų, Kalvarijos, Šilutės, Kretingos, Tauragės, Ukmergės, Kupiškio, Kuršėnų, Radviliškio, Anykščių, Plungės, Senosios Varėnos,  Visagino, Širvintų, Rokiškio miestų ir rajonų švietimo įstaigų.
AČIŪ visiems, atsiuntusiems kūrybinius darbus.
(„Plastikinių šiaudelių išūkis“ Nr. 1, Nr. 2., Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10)
Gamtosauginis komitetas
 
 

Įstaigos Gamtosauginis komitetas organizuoja tęstinį respublikinį kūrybinį projektą „Robotukas Ūkas pievelėje".

Lopšelyje-darželyje ,,Draugystė“ visus metus  gyvena ROBOTUKAS ŪKAS. Jis  smalsus, labai mėgsta nuotykius ir keliones. Susidraugavęs su vaikais, ROBOTUKAS ŪKAS aplankė mišką. Keliavo miško takais, atliko užduotėles, susipažino su miško gyventojais, augalais. Šiemet ROBOTUKAS ŪKAS nutarė kartu su vaikais patyrinėti pievą, išsiaiškinti jos paslaptis.....
Knygelėje siūlomos užduotys turi supažindinti vaikus su pievos gyventojais, augalais,  gėrybėmis. Pratybų knygelės kiekviename lape pateikiama užduotis ir aprašomas veikimo būdas. Keliaudami kartu su ROBOTUKU ŪKU vaikai atliks užduotis. Pateiktos užduotys formuos skaičiavimo, rašymo, piešimo įgūdžius, lavins kūrybiškumą, mąstymą, vaizduotę. Kviečiame sukurti ketureilį, sugalvoti mįslę ar pateikti patarimų, pamokymų, pasiūlymų.
(atsisiųsti)
 
 Gamtosauginis komitetas
 

Kviečiame dalyvauti respublikinėje parodoje ,,PLASTIKINIŲ ŠIAUDELIŲ IŠŠŪKIS“ ir kartu su vaikais
 įgyvendinti pačias nerealiausias  kūrybines idėjas, panaudojant plastikinius šiaudelius.
(atsisiųsti)

 Gamtosauginis komitetas
 
 
Įstaigoje vyko Respublikinė vaikų, tėvų ir pdagogų kūrybinių darbų paroda
„Kalėdinių nykštukų pasakėlės“
(
I dalis, II dalis)
 
 

Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“
organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinę - praktinę konferenciją 

„GAMTA – GROŽĖKIS, ATRASK, MATYK, TYRINĖK, ANALIZUOK“,
kurioje pranešimą pristatė gamtosauginio komiteto narės.
(atsisiųsti)

 
Pasaulinė Gamtosauginių mokyklų veiklos diena.
 
Lapkričio 6-oji - Pasaulinė Gamtosauginių mokyklų veiklos diena.
Organizavome  mokytojų pagamintų metodinių priemonių ir žaidimų  paroda
,,Gamta kviečia žaisti“- (priemonės ir žaidimai, pagaminti  iš gamtinės medžiagos).
(atsisiųsti)
                                                                                                              Gamtosauginis komitetas
 

                                              Gamtosauginis komitetas

 
Ekologinio traukinuko kelionė (atsisiųsti)
 

 

 

Gamtosauginis  veiklos planas 2020-2021 m. m. (atsisiųti)                             

     

 

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Mylim Žemę mes visi
Ir maži, ir dideli
Mums patinka gražios gėlės
Ryškiaspalvės boružėlės
Tekantis švarus upelis
Ir mūsų kiemėlis

Aš gėlytę pasodinsiu
Aš paukštelį pamaitinsiu
Atliekas rūšiuosiu
Ir dviračiu važiuosiu.
Gamta – mūsų namai
Tu ją saugot PRIVALAI.
 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Daiva Margelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komiteto pirmininkė – organizuoja gamtosauginio komiteto veiklą;
Jurgita Ožekauskienė, direktorė, narė – atsakinga už informacijos sklaidą;
Eglė Adomaitienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Loreta Jankūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Sigita Paškevičienė, meninio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už renginių organizavimą;
Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą;
Snieguolė Rubienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už „Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Rasa Ožalinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Vigita Lenzbergė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, natrė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;

Jurgita Ablėnė, Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė, socialinis partneris, narė;
Karolina Gasparavičiūtė, tėvų atstovas, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Jūratė Markevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė – atsakinga už atliekų rūšiavimą;
Rima Stankūnienė, valytoja, narė – atsakinga už aplinkos tvarkymą.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė