KVIEČIAME!

          Bendruomenės narius sukurti  bent po vieną netradicinį margutį ir prisidėti prie Velykų medžio puošimo įstaigoje.

Velykų medį puošime  2023 m. balandžio 5 d.

                                        Gamtosauginis komitetas

 

KŪRYBINIŲ DARBŲ   PROJEKTAS  „DIENA BE POPIERIAUS - DOVANA ŽEMEI

 Kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena - astronominis pavasaris.
Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus.
Jei ir toliau nekreipsime dėmesio į visuomenės darnaus vystymosi būtinybę ir svarbą,
jei mūsų veikla žydinčioje planetoje bus nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių gerovės ir patogumo kūrimui,
negalvojant apie ateities kartas, mūsų Žemė sunyks.

Vien popieriaus pramonei per minutę pasaulyje iškertamų miškų plotas prilygsta 20 futbolo aikščių. 
Mūsų maži ir, atrodytų, nežymūs darbai padeda tausoti Žemę.
Norime pakviesti visus priimti iššūkį ir nors vieną dieną veikti, žaisti, tyrinėti,
atlikti STEAM veiklas – sukurti DOVANĄ ŽEMEI,  nenaudojant popieriaus.  

Gamtosauginis komitetas                                                          

 

Kviečiame dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių,
pedagogų ir ugdytinių tėvelių virtualioje kūrybinių darbų parodoje

STATOME NAMĄ MES...

    Namų būna visokių: didelių, mažų, aukštų, žemų, spalvotų ir vienspalvių, net stovinčių žemyn stogu. Vaikai įvairių veiklų metu susipažįsta su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika. Statydami namus, naudoja įvairias antrines žaliavas, buitines atliekas, gamtinę  medžiagą. Antrinių žaliavų panaudojimas padeda išsaugoti švarią aplinką ir gamtos išteklius. Organizuodami virtualią kūrybinių darbų  parodą „STATOME NAMĄ MES…“,
siekiame įtraukti vaikus į STEAM veiklas, 
paskatinti įgyvendinti kilusias idėjas, naudojant netradicines priemones. 

    Gamtosauginis komitetas

 

Informaciją iš Saugomų teritorijų tarnybos   
https://www.youtube.com/@vsttam/videos

                                                 

Tęstinis respublikinis kūrybinis projektas „Robotukas Ūkas ir vandens gyventojai“ – pratybų knygelės III dalis.

PRATYBŲ KNYGELĖS    

I dalis - parengta pratybų knygelė ,,Pažink mišką" 2020 metai (atsisiųsti).
II dalis - parengta pratybų knygelė ,,Robotukas Ūkas pievelėje" 2021 metai (atsisiųsti).
 
 

Gamtosauginis veiklos planas 2022-2023 m. m. (atsisiųsti)                             

     

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Girdime labai dažnai
Žemė mūs visų namai,
Esam Žemės mes vaikai,
Rūpinkis ja nuoširdžiai.

Mažink atliekas, rūšiuok
Dviračiu dažniau važiuok ,
Žvėris, paukštelius globok
Vandenį tausok.

Gėlę, medį pasodink
Prižiūrėk ir užaugink .
Būki sveikas ir švarus
Šito mokyk ir draugus.
Žemė mūs visų namai,
Tu ją saugot P R I V A L A I

 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Daiva Margelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komiteto pirmininkė – organizuoja gamtosauginio komiteto veiklą;
Jurgita Ožekauskienė, direktorė, narė – atsakinga už informacijos sklaidą;
Eglė Adomaitienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Loreta Jankūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą i gamtosauginę veiklą, ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą;
Snieguolė Rubienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už „Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Valda Briedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą, renginių organizavimą;
Jurgita Ablėnė, Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė, socialinis partneris, narė;
Justina Kairienė, tėvų atstovas, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Jūratė Markevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė – atsakinga už atliekų rūšiavimą;
Rima Stankūnienė, valytoja, narė – atsakinga už aplinkos tvarkymą.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė