Pasaulinė Gamtosauginių mokyklų veiklos diena.
 
Lapkričio 6-oji - Pasaulinė Gamtosauginių mokyklų veiklos diena.
Organizavome  mokytojų pagamintų metodinių priemonių ir žaidimų  paroda
,,Gamta kviečia žaisti“- (priemonės ir žaidimai, pagaminti  iš gamtinės medžiagos).
(atsisiųsti)
                                                                                                              Gamtosauginis komitetas
 

Kviečiame dalyvauti

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų parodoje

„KALĖDINIŲ NYKŠTUKŲ PASAKĖLĖS“

Vaikai kartu su mokytojais ar tėveliais gamina Kalėdinius nykštukus. Techniką ir medžiagas pasirenkate savarankiškai. Galima gaminti iš įvairios gamtinės medžiagos, siūlų, atraižų, antrinių žaliavų ir kt. medžiagų. Sukuriate pasakėlę, kurią užrašote  A4 formato lape.

      Nufotografuoti kūrybiniai darbai ir užrašyta pasakėlė siunčiami iki 2020 gruodžio 8 d. el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kurkime Kalėdų stebuklą kartu.
(atsisiųsti)

                                              Gamtosauginis komitetas

 
Ekologinio traukinuko kelionė (atsisiųsti)
 
 
 
Lapkričio 6 diena - Pasaulinė Gamtosauginių mokyklų veiklos diena.
Įstaigoje organizuojama mokytojų, švietimo  pagalbos specialistų metodinių priemonių ir žaidimų paroda
„GAMTA KVIEČIA ŽAISTI“ 
(priemonės ir žaidimai pagaminti iš gamtinės medžiagos).
Kviečiame aktyviai dalyvauti .
Gamtosauginis komitetas

 

 

Bendruomenės dėmesiui!

Kviečiame dalyvauti „Rudens vėrinio“ savaitėje (atsisiųsti).

Numatomos veiklos:

10.05– Pasaulinė gyvūnų diena (grupės simboliai iš gamtinės medžiagos).

10.06 – Susitikimas su dėde Rudenėliu. Skėčių ir botų parodos atidarymas. Šventinė eisena.

10.07 – Rudens labirintai. Iššūkis – įveik   kliūtis (landžiojimas tarp voratinklių, išėjimo ieškojimas iš lapų labirintų).

10.08 – Kūrybinės dirbtuvėlės „Lapai vaikų rankose“ .

10.09– „Konservuojame rudenį“ (maisto gamyba ir ne tik...).


Pratybų knygelė „Pažink mišką“ (atsisiųsti)

 
 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ VIRTUALI PARODA,
SKIRTA ,,AUGALŲ ŽAVADIENIUI"

 

Gegužės 18-oji – Tarptautinė žavėjimosi augalais diena - AUGALŲ ŽAVADIENIS. 

Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaigų pedagogai  kūrė savo svajonių gėlę - kitokia, netradicinę,

bet pačią nuostabiausią SAVO GĖLĘ (I dalis, II dalis, III dalis).

Ačiū visiems dalyvavusiems. 

 

 

Gamtosauginis  veiklos planas 2020-2021 m. m. (atsisiųti)                             

     

 

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Mylim Žemę mes visi
Ir maži, ir dideli
Mums patinka gražios gėlės
Ryškiaspalvės boružėlės
Tekantis švarus upelis
Ir mūsų kiemėlis

Aš gėlytę pasodinsiu
Aš paukštelį pamaitinsiu
Atliekas rūšiuosiu
Ir dviračiu važiuosiu.
Gamta – mūsų namai
Tu ją saugot PRIVALAI.
 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Daiva Margelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komiteto pirmininkė – organizuoja gamtosauginio komiteto veiklą;
Jurgita Ožekauskienė, direktorė, narė – atsakinga už informacijos sklaidą;
Eglė Adomaitienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Loreta Jankūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Sigita Paškevičienė, meninio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už renginių organizavimą;
Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą;
Snieguolė Rubienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už „Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Rasa Ožalinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Vigita Lenzbergė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, natrė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;

Jurgita Ablėnė, Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė, socialinis partneris, narė;
Karolina Gasparavičiūtė, tėvų atstovas, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Jūratė Markevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė – atsakinga už atliekų rūšiavimą;
Rima Stankūnienė, valytoja, narė – atsakinga už aplinkos tvarkymą.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė