Kviečiame dalyvauti parodoje  „TŲ PAUKŠTELIŲ MARGUMĖLIS“ (nuostatai)   

 

Organizuojamas respublikinis  kūrybinis projektas „Pažink mišką“.

              Atlikus gamtosauginį auditą, tėvų ir mokytojų apklausą išsiaiškinome, kad vaikai mažai pažįsta miško gyventojus. Kilo idėja parengti pratybų knygelę „Pažink mišką“.  Kad būtų smagiau keliauti miško takais, priešmokyklinės grupės vaikai  sugalvojo ir nupiešė personažą ROBOTUKĄ ŪKĄ. Kartu su juo leidžiasi į pažintį su mišku...(nuostatai)

 

 Gamtosauginis komitetas

 

KVIEČIAME DALYVAUTI

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų parodoje

,,VIENOS PIRŠTINĖS /KOJINĖS ISTORIJA“

  Kad ir kaip nebūtų keista, bet kiekvienuose namuose  dingsta pirštinė ar kojinė. Kur jos dingsta? Niekas nežino.. Gal jos kur keliauja, gal pasislėpusios tupi po lova ir laukia kol tu jas surasi? Kyla daug klausimų, dar daugiau atsakymų. Kviečiame visussukurti ir užrašyti savo dingusios kojinės ar pirštinės istoriją. Kad būtų įdomiau klausytis istorijų, vizualizuokime kojines/pirštines į vaikiškus personažus. Vieniša kojinė ar pirštinė tapusi kiškučiu, drambliuku, o gal pabaisiuku paseks mums savo istoriją.

Kūrybiškai panaudodami tekstilės atliekas, prisidėsime prie švarios aplinkos išsaugojimo (atsisiųsti nuostatus).

 

       GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

 

 

Gamtosauginis  veiklos planas 2019-2020 m. m. (atsisiųsti)                             

     

 

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Mylim Žemę mes visi
Ir maži, ir dideli
Mums patinka gražios gėlės
Ryškiaspalvės boružėlės
Tekantis švarus upelis
Ir mūsų kiemėlis

Aš gėlytę pasodinsiu
Aš paukštelį pamaitinsiu
Atliekas rūšiuosiu
Ir dviračiu važiuosiu.
Gamta – mūsų namai
Tu ją saugot PRIVALAI.
 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Daiva Margelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komiteto pirmininkė – organizuoja gamtosauginio komiteto veiklą;
Jurgita Ožekauskienė, direktorė, narė – atsakinga už informacijos sklaidą;
Eglė Adomaitienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Loreta Jankūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Sigita Paškevičienė, meninio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už renginių organizavimą;
Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą;
Snieguolė Rubienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už „Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Rasa Ožalinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Jurgita Ablėnė, Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė, socialinis partneris, narė;
Kristina Švitrienė, tėvų atstovas, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Rima Stankūnienė, valytoja, narė – atsakinga už atliekų rūšiavimą, aplinkos tvarkymą.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė