SVEIKINAME!
 Tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ 
2020 m. 4-6 metų amžiaus vaikų grupės LAUREATUS: 
 ARMINĄ K., YAHOR S.
Jų mokytojas Rasą P., Vigitą L.
(atsisiųsti)
 
 
Birželio 5 diena - pasaulinė aplinkos apsaugos diena, organizuojame kūrybinį projektą kieme „DĖŽĖS KITAIP“.  Organizuojamos veiklos, žaidimai, tyrinėjimai, įgyvendinami patys netikėčiausi  kūrybiniai sumanymai.
Kviečiame aktyviai dalyvauti ir smagiai praleisti laiką lauke.
 Gamtosauginis komitetas
 
 
 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ VIRTUALI PARODA,
SKIRTA ,,AUGALŲ ŽAVADIENIUI"

 

Gegužės 18-oji – Tarptautinė žavėjimosi augalais diena - AUGALŲ ŽAVADIENIS. 

Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaigų pedagogai  kūrė savo svajonių gėlę - kitokia, netradicinę,

bet pačią nuostabiausią SAVO GĖLĘ (I dalis, II dalis, III dalis).

Ačiū visiems dalyvavusiems. 

 
 
 
RESPUBLIKINIS KŪRYBINIS  PROJEKTAS ,,PAŽINK MIŠKĄ“
 

       Lopšelio-darželio „Draugystė“ Gamtosauginis komitetas organizavo respublikinį kūrybinį projektą „Pažink mišką“.
      Atlikus vaikų, tėvų ir mokytojų apklausą išsiaiškinome, kad vaikai mažai pažįsta miško gyventojus. Kilo idėja parengti pratybų knygelę ,,Pažink mišką“. Kad būtų smagiau keliauti miško takais, priešmokyklinės grupės vaikai sugalvojo ir piešė personažą ROBOTUKĄ ŪKĄ. ARONO nupieštas ROBOTUKAS ŪKAS apsigyveno lopšelyje-darželyje ,,Draugystė“. Kartu su vaikais, ROBOTUKAS ŪKAS leidosi į pažintį su mišku...
    Knygelėje siūlomos užduotys supažindina vaikus su miško gyventojais, augalais, miško gėrybėmis. Kiekviename lape pateikiama užduotis ir aprašomas veikimo būdas. Keliaudami su ROBOTUKU ŪKU vaikai atlieka užduotėles. 
      Pratybų knygelė „Pažink mišką“ skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Knygelei „PAŽINK MIŠKĄ“ užduotėles kūrė Biržų lopšelio-darželio „DRUGELIS“, Pasvalio lopšelio-darželio „LIEPAITĖ“ ir Panevėžio lopšelio-darželio „DRAUGYSTĖ“ pedagogai (atsisiųsti).
 
AČIŪ VISIEMS.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė
 
 
KVIEČIAME DALYVAUTI,
 
Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kūrybinių darbų parodoje, skirtoje
AUGALŲ ŽAVADIENIUI“
ir kiekvienam sukurti savo svajonių gėlę (nuostatai).
                                                    Gamtosauginis komitetas

 

Kviečiame bendruomenės narius dalyvauti tarptautiniame  vaikų meno projekte
„KARŪNA MAMAI“ ir padėti kiekvienam vaikui sukurti savitą karūną Mamai.
Vaikai savo namuose klijuoja, konstruoja, dekoruoja įvairių dydžių dailės objektus – karūnas.
Naudojamos įvairios gamtinės arba dirbtinės medžiagos: šiaudai, šakos, audiniai, siūlai, popierius, plastikas, folija ir kt.
Vaikai savo sukurtas karūnas balandžio 30 dieną dovanoja mamoms, kuria menines kompozicijos savo namų aplinkoje.
Akcijos nuotraukas, filmuotą medžiagą vaikų tėvai siunčia grupės pedagogui.

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė

 

 

Gamtosauginis  veiklos planas 2019-2020 m. m. (atsisiųsti)                             

     

 

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Mylim Žemę mes visi
Ir maži, ir dideli
Mums patinka gražios gėlės
Ryškiaspalvės boružėlės
Tekantis švarus upelis
Ir mūsų kiemėlis

Aš gėlytę pasodinsiu
Aš paukštelį pamaitinsiu
Atliekas rūšiuosiu
Ir dviračiu važiuosiu.
Gamta – mūsų namai
Tu ją saugot PRIVALAI.
 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Daiva Margelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komiteto pirmininkė – organizuoja gamtosauginio komiteto veiklą;
Jurgita Ožekauskienė, direktorė, narė – atsakinga už informacijos sklaidą;
Eglė Adomaitienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Loreta Jankūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Sigita Paškevičienė, meninio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už renginių organizavimą;
Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą;
Snieguolė Rubienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už „Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Rasa Ožalinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Jurgita Ablėnė, Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė, socialinis partneris, narė;
Kristina Švitrienė, tėvų atstovas, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Rima Stankūnienė, valytoja, narė – atsakinga už atliekų rūšiavimą, aplinkos tvarkymą.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė