2023 m. gegužės 15 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija  įvertino mūsų įstaigos sveikatos stiprinimo programą „Žingsnelis po žingsnelio į sveikatos šalį“ ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų įstaigą sveikatą stiprinančia  mokykla. 
 
 
DĖL 2023 METŲ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJOS „METŲ MOKYTOJAS“

 

  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius organizuoja 2023 metų premijos „Metų mokytojas“ rinkimus. Premijos skyrimo tikslas – įvertinti Mokytojų veiklos rezultatus,siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą. Kviečiame teikti kandidatūras 2023 metų mokytojo premijai gauti. Paraiškos dėl kandidatų pagal nustatytą formą (Nuostatų priedas) pateikiamos Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui iki 2023 metų rugsėjo 1 dienos. 2023 metų mokytojai bus išrenkami iki rugsėjo 20 dienos. Jiems skiriamos trys 1000 Eur dydžio premijos įteikiamos Tarptautinės mokytojų dienos proga. Panevėžio miesto savivaldybės premijos „Metų mokytojas“ skyrimo nuostatai patalpinti savivaldybės internetinėje svetainėje Panevėžio miesto savivaldybė - VEIKLOS SRITYS » Švietimas » Teisinė informacija (panevezys.lt)https://www.esf.lt/veiklos-sritys/20142020-metu-es-fondu-investiciju-veiksmu-programa/projektu-viesinimas/56

 

 

Projektas „Renkuosi sveikatą“

(Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0033, finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų)

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019-05-17

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023-05-31

Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė

Projekto aprašymas

Projekto „Renkuosi sveikatą“ tikslas - gerinti Panevėžio regiono vaikų ir paauglių iki 18 m. fizinę ir psichinę sveikatą organizuojant sportines, menines bei sveiką laisvalaikį skatinančias veiklas. Projekto vykdytojas - Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė. Partneriai - Panevėžio Beržų, „Žemynos“ progimnazijos, miesto lopšeliai-darželiai „Pasaka“, „Draugystė“, „Voveraitė“, Panevėžio rajono Velžio gimnazija, Velžio lopšelis-darželis“ Šypsenėlė“, Marijonų mikrorajono bendruomenė, Panevėžio rajono kaimo bendruomenės „Pažagieniai, „Daukniūnai“, klubas „Dviračiai“, Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“. Projektas vykdomas lygiagrečiai Panevėžio mieste ir rajone, pusė dalyvių iš miesto, pusė - iš rajono. Visa vykdoma veikla: meninė,  edukacinė, varžybos, stovyklos, festivaliai, skirta vaikams ir paaugliams sveikatinti, sveikam gyvenimo būdui bei užimtumui laisvalaikiu skatinti, psichikos sveikatai gerinti. Tikimasi, kad projekto veiklose dalyvaus daugiau nei 2200 vaikų ir paauglių iki 18 m.
 

Projekto tikslas - gerinti Panevėžio regiono vaikų ir paauglių iki 18 m. fizinę ir psichinę sveikatą organizuojant sportines, menines bei sveiką laisvalaikį skatinančias veiklas.

Projekto uždaviniai ir priemonės:

Veiklų, stiprinančių vaikų ir paauglių iki 18 m. psichinę ir fizinę sveikatą, organizavimas

    Sportinės veiklos  įvairioms amžiaus grupėms

 • Paspirtukų varžybos
 • Dviračių varžybos
 • Varžybos-turnyrai „Įveik kliūtis“
 • Orientacinės varžybos „Pažink Panevėžį“

   Meninės-kultūrinės, stiprinančios vaikų ir paauglių iki 18 m. psichinę sveikatą, veiklos

 • Tapybos ant marškinėlių dirbtuvėlės
 • 2 festivaliai „Sveika, vasarėle!“

  Turiningo ir sveiko laisvalaikio organizavimas

 • Pripučiamas stalo futbolas
 • 2 stovyklos „Išlik, jei gali“
 • Lauko žaidimų mix

 

Primename, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. periodinis profilaktinis testavimas savikontrolės testais ir aplinkos paviršių tyrimai ugdymo įstaigose nebevykdomi. 

 • Susirgus COVID-19 izoliuotis neprivaloma. Izoliuotis nereikia ir sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims.
 • Simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.
 • Pagal šiuo metu galiojančias COVID-19 ligos diagnostikos ir gydymo rekomendacijas, mokiniai/mokytojai, pajutę COVID-19 ligos požymius, turėtų atlikti savikontrolės antigeno testą, kurį galima įsigyti parduotuvėje arba vaistinėje, ir kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ir gydymosi rekomendacijų.
 • Žmogus bus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu, jei per 24 val. nebekarščiuoja ir susilpnėja kiti simptomai.

Taip pat primename, kad itin svarbu užtikrinti tinkamą rankų higieną, reguliariai vėdinti patalpas.  

Ypatingais atvejais – taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą (IPRR).

 • IPRR ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmeniu gali būti skelbiamas, jeigu mokykloje serga daugiau kaip 20 proc. mokinių arba ugdymo procese nėra dviejų trečdalių mokinių.
 • Klasės (grupės) lygmeniu infekcijų plitimą ribojantis režimas gali būti skelbiamas, kai klasėje (grupėje) nuo pirmo COVID-19 ligos atvejo nustatymo 14 dienų laikotarpiu COVID-19 liga patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga. Arba kai bent trečdaliui klasės (grupės) mokinių diagnozuojama COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 • Įvedus infekcijų plitimą ribojantį režimą vaikai 7 arba 14 dienų mokosi nuotoliniu būdu.

Didžiuojamės savo pasiekimais!

Įstaigos bendruomenė dalyvauja tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje.
Už praktinę gamtosauginę veiklą lopšelis-darželis „Draugystė“ penktą kartą apdovanotas
Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliąja vėliava ir tarptautiniu sertifikatu.
     AČIŪ visiems, aktyviai dalyvaujantiems aplinkosaugoje ir padedantiems spręsti ekologines problemas.
 
        Gamtosauginio komiteto pirmininkė Daiva Margelienė

 

Parama 1,2%

Kviečiame skirti Panevėžio lopšeliui-darželiui „Draugystė“ gyventojų pajamų mokesčių dalį paramai.

Suteikta parama bus panaudota darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, ugdymo priemonių įsigijimui, naujų ugdymo metodų diegimui.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e. būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai nuo 2023 m. sausio 1 d.:

 • Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 1 d. (šiemet iki gegužės 2 d. imtinai).
 • Popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
 • Prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt,
  pasirinkus skiltį DeklaravimasPildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše.

 

 

Dėkojame už Jūsų paramą!

 

Dalinamės Švietimo skyriaus parengta informacija dėl mokinių centralizuoto priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias klases
tvarkos 2022-2023 mokslo metams (atsisiųsti). Prašymų formos – 1A ir 1B.

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti vaikų sveikatą,
atkreipia tėvų dėmesį (atsisiųsti)

 

DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS!

Už gamtosauginę veiklą įstaiga 2021 metais apdovanota ketvirta Žaliąja vėliava ir 
tarptautiniu aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu.
AČIŪ BENDRUOMENEI už gamtosauginių idėjų įgyvendinimą.
 
   Gamtosauginio komiteto pirmininkė Daiva Margelie
 
 

Informacija būsimų priešmokyklinukų tėveliams!

 

Vaikams, kurie nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą,

skiriami nemokami pietūs darželyje nevertinant pajamų.

Dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą tėveliams teikti nereikia.

Informacija apie nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims: https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/nemokamas-maitinimas-ir-32f9.html

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. birželio 30 d. Nr.  sprendimas V-1553
 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
(atsisiųsti)

 

Įstaiga dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektų finansavimo atrankoje.
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Kartu veikti gera“ laimėjo dalinį finansavimą 500 eurų.
Gautų lėšų dėka įsigysime priemonių, kurios padės ugdyti vaikų emocinį intelektą bei skatins turiningo, aktyvaus laisvalaikio praleidimą.

Tikimės bendruomenės palaikymo ir aktyvaus dalyvavimo įgyvendinant projektą.
Nelikite abejingi, nes tik vienybėje slypi stiprybė.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 

 

Informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą

 https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html

 

Gerbiami Tėveliai,

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2020 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. SŠ-368 „Dėl ugdymo proceso organizavimo ikimokyklinio ugdymo mokyklose visuotinio karantino laikotarpiu“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstramalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“, atsižvelgiant į kasdien kylančią koronavirusinės infekcijos plitimo kreivę bei prastėjančią epidemiologinę padėtį šalyje ir Panevėžyje, nuo 2020 m. lakričio 7 d. iki lapkričio 29 d. skelbiamas karantinas Panevėžyje:

1. Rekomenduojama ugdyti vaiką(-us) namuose, tai padėtų sumažinti vaikų užsikrėtimo infekcija riziką:

1.1. kai vaikas(-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis patvirtintame Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“;

1.2. kai vaikas(-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483.

2. Turėjus sąlytį su asmeniu, sergančiu COVID-19 liga:

2.1. nevesti vaiko į ugdymo įstaigą;

2.2. informuoti įstaigos vadovą;

2.3. laikytis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimosi taisyklių.

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ direktorė Jurgita Ožekauskienė

 

Dėmesio tėveliams, mokytojams, įstaigos darbuotojams!!!

Kylant naujojo koronaviruso grėsmei  ir šalyje paskelbus karantiną, daugelis žmonių lieka namuose. Šiuo laikotarpiu ne mažiau svarbu ir vidinė žmonių būsena, nusiteikimas ir emocinis stabilumas. Psichologė teikia rekomendacijas, kaip šiuo metu palaikyti gerą psichologinę savijautą. Skambinkite ir Jūsų nerimą bandysime išsklaidyti. Psichologės telefono numeris +370 610 35 505 arba el.paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jums rūpimais ugdymo ir nuotolinio ugdymo organizavimo klausimais konsultuoja direktorė Jurgita Ožekauskienė, I korpuso direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asčiovienė, II korpuso direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė.
I korpuso tel. (8 45) 433 085, II korpuso tel. (8 45) 431 800 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Direktorė Jurgita Ožekauskienė

 

Veikia pagalbos vaikams linija, ją galima rasti internete:
http://impartner.lt/ads/pagalba_vaikams/201612/pagalba_vaikams_konsult_180x150_04/pagalba_vaikams_konsult_180x150_02.html

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2088
2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(atsisiųsti).

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2090
2020 m. birželio 16 d. sprenbdimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
 pakeitimo (atsisiųsti).

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1841
2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(atsisiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1475
„Dėl neformaliojo vaikų ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

(atsisiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
 2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1487
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
(atsisiųsti).

 

Informuojame, kad vadovaujantis  LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nuo 2020-09-01 turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Nemokamiems pietums gauti reikalingas Panevėžio miesto Socialinių reikalų skyriui (toliau – Skyrius) adresuotas prašymas. Prašymą gali pateikti  vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų (toliau -pareiškėjas). 
Į Skyrių turi teisę kreiptis pareiškėjai, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Panevėžio mieste, taip pat faktiškai gyvenantys Panevėžio mieste asmenys, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Prašymai priimami nuo 2020 m. liepos 1 d.
       Pirmenybė teikiama pareiškėjų aptarnavimui nuotoliniu būdu  t. y. prašymų pateikimui  per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  (SPIS)adresu  www. spis.lt arba elektroniniu paštu ar paštu. 
            Skyriaus adresas: Laisvės a. 20, Panevėžys. 
            Skyriaus elektroninis paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            Informacija teikiama telefonu: 8-45-501249.
          Prašymo – paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma yra pateikta Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje panevezys.lt – Paslaugos – Administracinės paslaugos – Socialinių reikalų skyrius – Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas.
Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl nemokamų pietų nevertinant pajamų mokiniui (mokiniams), kuris (kurie) mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, pildo šio Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams bendrąją dalį ir 3, 4, 5 dalis.Gyvas gyventojų priėmimas galimas iš anksto užsiregistravus  tik tokiu atveju, jei asmuo neturi galimybės pateikti prašymo jokiu kitu būdu. Registruotis galima per Panevėžio miesto savivaldybės puslapį  panevezys.lt pasinaudojant nuoroda. Registracija į Socialinių reikalų skyrių arba tel. 8-45-501249.
 

 

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organozavimo būtinų sąlygų (atsisiųsti dokumentą)

 

Didžiuojamės savo pasiekimais,

     2020 m. gegužės 22 dieną mūsų įstaiga apdovanota Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimais – trečiąja Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu (atsisiųsti).

           AČIŪvisiems bendruomenės nariams už gamtosauginių idėjų įgyvendinimą įstaigoje.

                                  Daiva Margelienė  Gamtosauginio komiteto pirmininkė

 

Kaip išgyventi sunkumus (atsisiųsti).

 

Keičiasi priėmimas į darželius

Šalyje švelninant karantino sąlygas Panevėžio miesto savivaldybė keičia vaikų priėmimo į lopšelius-darželius tvarką. Nuo gegužės 8 d. tėveliai / globėjai / rūpintojai turės kreiptis nebe į Švietimo skyrių, bet į iki karantino lankytą įstaigą – jos direktorių telefonu arba el. paštu.

„Kaip ir iki šiol, miesto lopšelių-darželių paslaugomis galės naudotis tik tie tėvai, kurie dirbs savo darbo vietoje, o ne namie nuotoliniu būdu, ir neturės kam palikti vaikų. Ikimokyklinei įstaigai jie turės pateikti tai liudijančią darbdavio pažymą. Tikiuosi, jau visi supratome: kol kas geriausias būdas stabdyti virusą – saugiai likti namie. Atsipalaiduoti negalime“, - sako Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Atsižvelgus į Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus, lopšeliuose-darželiuose kaip ir iki šiol bus sudaromos ne didesnės kaip 10 vaikų grupės, bus vengiama skirtingų grupių vaikų ir darbuotojų kontakto. Saugodami save ir kitus, tėveliai turėtų vaiką atvesti prie įstaigos durų ir jį palikti auklėtojai.

Švietimo skyriaus duomenimis, šiuo metu miesto lopšelius-darželius lanko 60 vaikų.

Vyriausybė nutarė, kad nuo gegužės 18 d. šalyje turėtų atsidaryti visos ikimokyklinės įstaigos. Kaip keisis lopšelių-darželių veikla, gavusi tikslesnę informaciją Savivaldybė miesto bendruomenę informuos papildomai.

 

Rekomendacijos
Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijois) ne sveikaos sektoriaus institucijose (atsisiųsti)

 

Svarbi informacija auginantiems, globojantiems nepilnamečius vaikus: kaip pasiruošti blogiausiam scenarijui ?
(atsisiųsti)

 

https://www.delfi.lt/video/sveikata-tv/sveikatos-receptas/sias-klaidas-daro-daugelis-kaip-deveti-apsaugine-veido-kauke.d?id=83409089       

Jei medicininės kaukės yra dėvimos, ULAC medikai pataria, kaip tinkamai jas naudoti:

 • Jei medicininės kaukės yra dėvimos, ULAC medikai pataria, kaip tinkamai jas naudoti;
 •  prieš uždėdami kaukę, nusiplaukite rankas su vandeniu ir muilu arba dezinfekuokite su alkoholiniu rankų antiseptiku;
 •  kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad pilnai dengtų burną ir nosį ir surišti taip, kad tarp kaukės ir veido būtų kuo mažiau tarpų;
 •  dėvėdami kaukę, nelieskite jos rankomis;
 •  nusiimdami kaukę nelieskite rankomis pačios kaukės, tik raštelius;
 •  nusiėmus kaukę arba ją palietus, nusiplaukite rankas;
 •  pakeiskite kaukę nauja kuomet dėvima tampa drėgna;
 •  vienkartinių kaukių pakartotinai nenaudokite;
 •  panaudotas vienkartines kaukes po kiekvieno naudojimo išmeskite;
 •  niekada nenaudokite medžiaginių (medvilnės ar marlės) kaukių.

Panevėžio lopšelio-daržlio „Draugystė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti)
 

Kad namuose nebūtų nuobodu, kviečiu naudotis „Lavina LT“ sukurtomis nemokamomis užduotimis!

Jūs galite pasinaudoti idėjomis ar atsispausdinti paruoštas užduotis apsilankę Facebook „Lavina LT“ puslapyje:

https://www.facebook.com/LavinaLT/

Taip pat galite tapti „Lavina LT“ naujienlaiškių prenumeratoriais ir gauti nemokamas užduotis tiesiai į el.paštą.
ioje nuorodoje įveskite savo el.pašto adresą:

http://www.lavina.lt/

Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

„Rekomenduosime, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysime į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiame tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių. Beje, kaip anksčiau, konsultuojame ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė. 

 

Daugiau informacijos – prisegtuke arba https://bit.ly/2TSlPEM 
(atsisiųsti) (atsisiųsti)

 
DĖMESIO ! 

Dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo (atsisiųsti)

Dėl COVID-19 prevencijos (atsisiųsti)

Dėl rankų higienos rekomendacijų (atsisiųsti)

Dėl masinių renginių (atsisiųsti)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikta informacija apie korono virusą

 (https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso)
 

 

Informaciją apie Vaiko sveikatos pažymą, bei instrukciją kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir/ar sugeneruoti ir persiųsit vaiko sveikatos pažymos kodą (atsisiųti).

 

Nuo 2018 m. birželio 1d. įsigalioja naujas Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro įsakymo pakeitimas dėl vaiko sveikatos pažymėjimo, kuris nuo šiol bus tik elektroninis ir popierinio varianto tėvai įstaigai pateikti negalės (atsisiųsti).

 
Seksualinę prievartą vaikai dažniausiai patiria iš pažįstamų žmonių (atsisiųsti straipsnį)
 
 
 

DRAUGAUJAME SU ZIPIU

Vaikas iš prigimties yra jautrios sielos būtybė. Saugome, puoselėjame jį kaip didžiausią turtą, džiaugiamės vaiko šypsena, kiekvienu laimėjimu.

Kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime yra svarbi socialinė patirtis. Ši patirtis įgyjama vaikui bendraujant su kitais žmonėmis – šeimos nariais, bendraamžiais, auklėtoja, mokytojais ir kitais visuomenės nariais. Tačiau šiandieniniame gyvenime per mažai skiriame dėmesio vaiko savijautai, užmirštame pasiteirauti, kaip jis jaučiasi, kaip sekasi bendrauti su kitais žmonėmis, bendraamžiais.

Siekiant padėti vaikams įgyti gebėjimus įveikti kasdieninius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją, lopšelyje-darželyje „Draugystė“ įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Ši programa puikiai dera su priešmokyklinio ugdymo programa ir ją papildo.