Įsakymas dėl COVID-19 ligos ekstremaliosios situacijos grupės sudarymo  (atsisiųsti)

Algoritmai (atsisiųsti)

COVID-19 prevencijos priemonių planas (atsisiųsti)

Patvirtinus atvejį įstaigoje COVID-19 veiksmų planas (atsisiųsti)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti)

IU/PU mokytojų, švietimo pagalbos specialistų darbo organizavimas nuotoliniu būdu (tvarkaraščiai) (atsisiųsti)

Mielieji,

Su kiekvienu spaliu turtėja Jūsų gyvenimo patirtis.
Kiekvieno spalio pradžioje Jūsų kambarys pasipuošia dėkingumo žiedais.
Gyvenimo versmėn pasvyra mintys.
Te palaima vainikuoja Jūsų galvą.
Ramybės pirštai liečia Jūsų širdį. 

SU MOKYTOJO DIENA!

Direktorė Jurgita Ožekauskienė


 

Veikia pagalbos vaikams linija, ją galima rasti internete:
http://impartner.lt/ads/pagalba_vaikams/201612/pagalba_vaikams_konsult_180x150_04/pagalba_vaikams_konsult_180x150_02.html

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2088
2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(atsisiųsti).

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2090
2020 m. birželio 16 d. sprenbdimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
 pakeitimo (atsisiųsti).

 

Gerb. tėveliai,

informuojame, kad atsižvelgdami į Jūsų prašymus nuo š. m. rugsėjo 1 d. keičiasi įstaigos darbo laikas.
Vaikučių mokytojos lauks nuo 7.12 val. darželyje žaisime ir ugdysimės iki 18.00 val. 

Direktorė Jurgita Ožekauskienė

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1841
2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(atsisiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1475
„Dėl neformaliojo vaikų ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

(atsisiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas
 2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1487
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
(atsisiųsti).

 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų  virtuali idėjų mugė „Eksperimentai darželio kieme“
 

 

Informuojame, kad vadovaujantis  LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nuo 2020-09-01 turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Nemokamiems pietums gauti reikalingas Panevėžio miesto Socialinių reikalų skyriui (toliau – Skyrius) adresuotas prašymas. Prašymą gali pateikti  vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų (toliau -pareiškėjas). 
Į Skyrių turi teisę kreiptis pareiškėjai, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Panevėžio mieste, taip pat faktiškai gyvenantys Panevėžio mieste asmenys, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Prašymai priimami nuo 2020 m. liepos 1 d.
       Pirmenybė teikiama pareiškėjų aptarnavimui nuotoliniu būdu  t. y. prašymų pateikimui  per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  (SPIS)adresu  www. spis.lt arba elektroniniu paštu ar paštu. 
            Skyriaus adresas: Laisvės a. 20, Panevėžys. 
            Skyriaus elektroninis paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            Informacija teikiama telefonu: 8-45-501249.
          Prašymo – paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma yra pateikta Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje panevezys.lt – Paslaugos – Administracinės paslaugos – Socialinių reikalų skyrius – Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas.
Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl nemokamų pietų nevertinant pajamų mokiniui (mokiniams), kuris (kurie) mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, pildo šio Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams bendrąją dalį ir 3, 4, 5 dalis.Gyvas gyventojų priėmimas galimas iš anksto užsiregistravus  tik tokiu atveju, jei asmuo neturi galimybės pateikti prašymo jokiu kitu būdu. Registruotis galima per Panevėžio miesto savivaldybės puslapį  panevezys.lt pasinaudojant nuoroda. Registracija į Socialinių reikalų skyrių arba tel. 8-45-501249.
 

 

Įstaiga dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektų finansavimo atrankoje. Neigiamų socialiniųveiksnių prevencijos projektas „Pažink jausmų pasaulį“ laimėjo dalinį finansavimą 680 eurų. Gautų lėšų dėka įsigysime priemonių, kurios padės ugdyti vaikų emocinį intelektą, geriau pažinti jausmų pasaulį.

Kviečiame visus prisidėti prie šio projekto vykdymo.

Nelikite abejingi, nes tik vienybėje slypi stiprybė.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organozavimo būtinų sąlygų (atsisiųsti dokumentą)

 

Didžiuojamės savo pasiekimais,

     2020 m. gegužės 22 dieną mūsų įstaiga apdovanota Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimais – trečiąja Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu (atsisiųsti).

           AČIŪvisiems bendruomenės nariams už gamtosauginių idėjų įgyvendinimą įstaigoje.

                                  Daiva Margelienė  Gamtosauginio komiteto pirmininkė


 

Informacija tėvams,
jau nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukai galės ugdytis šeimoje.
                                                                                            Direktorė

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų virtuali idėjų mugė
„Eksperimentai darželio kieme“ (atsisiųsti)

 

Kaip išgyventi sunkumus (atsisiųsti).

Priešmokyklinės „Ežiukų“ grupės eksperimentai (I dalis).

Skaidrės „Peliukai“ gamtoje (I dalis, II dalis).
 

Keičiasi priėmimas į darželius

Šalyje švelninant karantino sąlygas Panevėžio miesto savivaldybė keičia vaikų priėmimo į lopšelius-darželius tvarką. Nuo gegužės 8 d. tėveliai / globėjai / rūpintojai turės kreiptis nebe į Švietimo skyrių, bet į iki karantino lankytą įstaigą – jos direktorių telefonu arba el. paštu.

„Kaip ir iki šiol, miesto lopšelių-darželių paslaugomis galės naudotis tik tie tėvai, kurie dirbs savo darbo vietoje, o ne namie nuotoliniu būdu, ir neturės kam palikti vaikų. Ikimokyklinei įstaigai jie turės pateikti tai liudijančią darbdavio pažymą. Tikiuosi, jau visi supratome: kol kas geriausias būdas stabdyti virusą – saugiai likti namie. Atsipalaiduoti negalime“, - sako Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Atsižvelgus į Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus, lopšeliuose-darželiuose kaip ir iki šiol bus sudaromos ne didesnės kaip 10 vaikų grupės, bus vengiama skirtingų grupių vaikų ir darbuotojų kontakto. Saugodami save ir kitus, tėveliai turėtų vaiką atvesti prie įstaigos durų ir jį palikti auklėtojai.

Švietimo skyriaus duomenimis, šiuo metu miesto lopšelius-darželius lanko 60 vaikų.

Vyriausybė nutarė, kad nuo gegužės 18 d. šalyje turėtų atsidaryti visos ikimokyklinės įstaigos. Kaip keisis lopšelių-darželių veikla, gavusi tikslesnę informaciją Savivaldybė miesto bendruomenę informuos papildomai.

 

Tarptautinis vaikų meno projektas „KARŪNA MAMAI“ 
(atsisiųsti I dalis, II dalis)

 

Priešmokyklinės „Ežiukų“ grupės vaikų ir tėvelių sukurti eilėraščiai apie Panevėžį (atsisiųsti)

 

Rekomendacijos
Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijois) ne sveikaos sektoriaus institucijose (atsisiųsti)

 

Svarbi informacija auginantiems, globojantiems nepilnamečius vaikus: kaip pasiruošti blogiausiam scenarijui ?
(atsisiųsti)

 

https://www.delfi.lt/video/sveikata-tv/sveikatos-receptas/sias-klaidas-daro-daugelis-kaip-deveti-apsaugine-veido-kauke.d?id=83409089       

Jei medicininės kaukės yra dėvimos, ULAC medikai pataria, kaip tinkamai jas naudoti:

  • Jei medicininės kaukės yra dėvimos, ULAC medikai pataria, kaip tinkamai jas naudoti;
  •  prieš uždėdami kaukę, nusiplaukite rankas su vandeniu ir muilu arba dezinfekuokite su alkoholiniu rankų antiseptiku;
  •  kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad pilnai dengtų burną ir nosį ir surišti taip, kad tarp kaukės ir veido būtų kuo mažiau tarpų;
  •  dėvėdami kaukę, nelieskite jos rankomis;
  •  nusiimdami kaukę nelieskite rankomis pačios kaukės, tik raštelius;
  •  nusiėmus kaukę arba ją palietus, nusiplaukite rankas;
  •  pakeiskite kaukę nauja kuomet dėvima tampa drėgna;
  •  vienkartinių kaukių pakartotinai nenaudokite;
  •  panaudotas vienkartines kaukes po kiekvieno naudojimo išmeskite;
  •  niekada nenaudokite medžiaginių (medvilnės ar marlės) kaukių.

Panevėžio lopšelio-daržlio „Draugystė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti)
 

GERA ŽINIA,
Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ grupių auklėtojos teikia rekomendacijas tėveliams, kaip organizuoti vaikų užimtumą.
Rekomendacijų ieškokite prisijungus musudarzelis.lt.

 

Kad namuose nebūtų nuobodu, kviečiu naudotis „Lavina LT“ sukurtomis nemokamomis užduotimis!

Jūs galite pasinaudoti idėjomis ar atsispausdinti paruoštas užduotis apsilankę Facebook „Lavina LT“ puslapyje:

https://www.facebook.com/LavinaLT/

Taip pat galite tapti „Lavina LT“ naujienlaiškių prenumeratoriais ir gauti nemokamas užduotis tiesiai į el.paštą.
ioje nuorodoje įveskite savo el.pašto adresą:

http://www.lavina.lt/

Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

„Rekomenduosime, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysime į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiame tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių. Beje, kaip anksčiau, konsultuojame ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė. 

 

Daugiau informacijos – prisegtuke arba https://bit.ly/2TSlPEM 
(atsisiųsti) (atsisiųsti)

 
DĖMESIO ! 

Dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo (atsisiųsti)

Dėl COVID-19 prevencijos (atsisiųsti)

Dėl rankų higienos rekomendacijų (atsisiųsti)

Dėl masinių renginių (atsisiųsti)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikta informacija apie korono virusą

 (https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso)
 
 
 

Lopšelis-darželis „Draugystė“ tęsia dalyvavimą tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje. Aplinkosauginis ugdymas – viena iš prioritetinių įstaigos veiklos sričių.

    Įvykdėme Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus ir 2019-05-29 buvome apdovanoti antrąja Žaliąja vėliava ir tarptautiniu sertifikatu.

               D Ž I A U G I A M Ė S  I R  D I D Ž I U O J A M Ė S

      A č i ū gamtosauginio komiteto nariams ir visai įstaigos bendruomenei už gamtosauginę veiklą.

Gamtosauginio komiteto pirmininkė Daiva Margelienė

 

 

2019 m. gegužės 17 d. – 2021 m. gegužės 17 d.

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ dalyvauja projekte „RENKUOSI SVEIKATĄ“
Projekto tikslas – gerinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą organizuojant sportines,
menines bei sveiką laisvalaikį skatinančias veiklas.

 

 

Informaciją apie Vaiko sveikatos pažymą, bei instrukciją kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir/ar sugeneruoti ir persiųsit vaiko sveikatos pažymos kodą (atsisiųti).

 

Nuo 2018 m. birželio 1d. įsigalioja naujas Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro įsakymo pakeitimas dėl vaiko sveikatos pažymėjimo, kuris nuo šiol bus tik elektroninis ir popierinio varianto tėvai įstaigai pateikti negalės (atsisiųsti).

 
Seksualinę prievartą vaikai dažniausiai patiria iš pažįstamų žmonių (atsisiųsti straipsnį)
 
 
 

DRAUGAUJAME SU ZIPIU

Vaikas iš prigimties yra jautrios sielos būtybė. Saugome, puoselėjame jį kaip didžiausią turtą, džiaugiamės vaiko šypsena, kiekvienu laimėjimu.

Kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime yra svarbi socialinė patirtis. Ši patirtis įgyjama vaikui bendraujant su kitais žmonėmis – šeimos nariais, bendraamžiais, auklėtoja, mokytojais ir kitais visuomenės nariais. Tačiau šiandieniniame gyvenime per mažai skiriame dėmesio vaiko savijautai, užmirštame pasiteirauti, kaip jis jaučiasi, kaip sekasi bendrauti su kitais žmonėmis, bendraamžiais.

Siekiant padėti vaikams įgyti gebėjimus įveikti kasdieninius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją, lopšelyje-darželyje „Draugystė“ įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Ši programa puikiai dera su priešmokyklinio ugdymo programa ir ją papildo.

 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų virtuali idėjų mugė „Eksperimentai darželio kieme“