Mielieji,
 
 Gyvenimas yra nuostabiausia pasaulyje pasaka ir didžiausias įkvėpimo šaltinis.
Todėl kurkite ir dalinkitės stebuklais!
Gražių žiemos švenčių!
 
Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ bendruomenės vardu direktorė Jurgita Ožekauskienė

 

 

 

Lopšelis-darželis „Draugystė“ tęsia dalyvavimą tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje. Aplinkosauginis ugdymas – viena iš prioritetinių įstaigos veiklos sričių.

    Įvykdėme Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus ir 2019-05-29 buvome apdovanoti antrąja Žaliąja vėliava ir tarptautiniu sertifikatu.

               D Ž I A U G I A M Ė S  I R  D I D Ž I U O J A M Ė S

      A č i ū gamtosauginio komiteto nariams ir visai įstaigos bendruomenei už gamtosauginę veiklą.

Gamtosauginio komiteto pirmininkė Daiva Margelienė

 

 

2019 m. gegužės 17 d. – 2021 m. gegužės 17 d.

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ dalyvauja projekte „RENKUOSI SVEIKATĄ“
Projekto tikslas – gerinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą organizuojant sportines,
menines bei sveiką laisvalaikį skatinančias veiklas.


 

2019 m. lopšelis-darželis „Draugystė“ parengė sveikatinimo projektą  „Sportuoju su saulute“.

Dalyvavo sveikatinimo projektų konkurse,
finansuojamuose Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Šis projektas gavo (200 Eur) finansavimą.

Džiaugiamės laimėjimu!

 

 Kviečiame prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.

 

2019 m. lopšelis-darželis „Draugystė“ parengė neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą

„Renkuosi gyventi sveikai“

dalyvavome Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamų neigiamų socialinių

veiksnių prevencijos projektų atrankoje.

Šis projektas laimėjo dalinį (500 Eur) finansavimą.

Džiaugiamės laimėjimu ir suteikta galimybe, projekto finansavimo dėka, įsigytomis priemonėmis paįvairinti ugdomąsias veiklas bei vaikų kasdienybę.

Kviečiame prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

 

Informaciją apie Vaiko sveikatos pažymą, bei instrukciją kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir/ar sugeneruoti ir persiųsit vaiko sveikatos pažymos kodą (atsisiųti).

 

Nuo 2018 m. birželio 1d. įsigalioja naujas Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro įsakymo pakeitimas dėl vaiko sveikatos pažymėjimo, kuris nuo šiol bus tik elektroninis ir popierinio varianto tėvai įstaigai pateikti negalės (atsisiųsti).

 
Seksualinę prievartą vaikai dažniausiai patiria iš pažįstamų žmonių (atsisiųsti straipsnį)
 
 
 Mūsų įstaiga dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje. Gegužės 18 dieną, už Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą, buvome įvertinti: Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas, Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimus – Žaliąją vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą. Tai didžiulis pasiekimas ir įvertinimas .
A Č I Ū Gamtosauginiam komitetui ir visai įstaigos bendruomenei už gamtosauginę veiklą.

 

Daiva Margelienė, gamtosauginio komiteto pirmininkė

 

DRAUGAUJAME SU ZIPIU

Vaikas iš prigimties yra jautrios sielos būtybė. Saugome, puoselėjame jį kaip didžiausią turtą, džiaugiamės vaiko šypsena, kiekvienu laimėjimu.

Kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime yra svarbi socialinė patirtis. Ši patirtis įgyjama vaikui bendraujant su kitais žmonėmis – šeimos nariais, bendraamžiais, auklėtoja, mokytojais ir kitais visuomenės nariais. Tačiau šiandieniniame gyvenime per mažai skiriame dėmesio vaiko savijautai, užmirštame pasiteirauti, kaip jis jaučiasi, kaip sekasi bendrauti su kitais žmonėmis, bendraamžiais.

Siekiant padėti vaikams įgyti gebėjimus įveikti kasdieninius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją, lopšelyje-darželyje „Draugystė“ įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Ši programa puikiai dera su priešmokyklinio ugdymo programa ir ją papildo.