Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. 1-424 „Dėl savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-234 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-312 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl atlyginimoi už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ (atsisiųsti)

Mokesčio už darželį tvarka (atsisiųsti)
 

Lopšelio-darželio „Draugystė“

Maitinimo ir mokesčio už įstaigos reikmių mokesčio kainos

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis 

Pietų mokestis 

Vakarienės mokestis 

2 kartų maitinimo išlaidos 

3 kartų maitinimo išlaidos 

Lopšelio grupė

0,68 eur

1,47 eur

0,68 eur

2,15 eur

2,83 eur

Darželio grupė

0,77 eur

1,68 eur

0,77 eur

2,45 eur

3,22 eur

Priešmokyklinė grupė

0,77 eur

1,68 eur

0,77 eur

2,45 eur

3,22 eur

Spec. darželio grupė

0,77 eur

1,68 eur

0,77 eur

2,45 eur

3,22 eur

Spec. priešmokyklinė grupė

0,77 eur

1,68 eur

0,77 eur

2,45 eur

3,22 eur

 

 

 

 

 

  

Priešmokyklinukai gauna nemokamus pietus.

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla.