ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS:

Lopšelyje-darželyje veikia dvi specialiųjų poreikių grupės skirtos vaikams turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų.
Įstaigos vaikams gerai jaustis padeda padeda šie specialistai: 

vaikų maitinimosi ir higienos administratorės, 
logopedai, 
psichologas,
specialusis pedagogas 
judesio korekcijos pedagogas, 
meninio ugdymo pedagogai.

TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS

Lopšelyje-darželyje veikia šie būreliai:
krepšinio pagrindų, 
ritminių šokių.