Vaikų maitinimo aprašas (parsisiųsti dokumentą)
Vaikų maitinimo aprašo pakeitimai įsigaliojantys nuo 2018-09-01(www.e-tar.lt/portal/
lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw)
Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos galioja nuo 2018-01-01 (parsisiųsti dokumentą)
Valgiaraščiai 1-3 metų (atsisiųsti dokumentą)
Valgiaraščiai 4-7 metų (atsisiųsti dokumentą)