Panevėžio miesto vaikų priėmimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino metu tvarkos aprašo pakeitimas (atsisiųsti dokumentą)

Panevėžio miesto vaikų priėmimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino metu tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Vaikų registracijos į Panevėžio m. savivaldybės įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes naudotojo vadovas (parsisiųsti dokumentą)

Dėl savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-424 „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinto ir savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 1-20-20, 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-21-13 1 punkto, 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 1-22-9, 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-33-8, 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-41-5 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (atsisiųsti dokumentą)

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas (parsisiųsti dokumentą)