I korpuso pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Aušra Eckstrand

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

2.

Lilija Ražanauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojos-metodininkės
kvalifikacinė kategorija

3.

Meilutė Baliukonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

4.

Rita Tarailienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

5.

Rita Tadaravičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

6.

Ina Kiaušienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

7.

Rimutė Nagelienė

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija

8.

Ramunė Juknienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

9.

Vida Matulienė

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos
kvalifikacinė kategorija

10. Agnė Gabriūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos kvalifikacinė kategorija
11. Laura Šatrovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos kvalifikacinė kategorija

12.

Edita Šimaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojos kvalifikacinė kategorija

13. Alina Mikalkėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos kvalifikacinė kategorija

14.

Lina Paškevičienė

Meninio ugdymo pedagogė

Muzikos mokytojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija

15.

Vaiva Kaščikaitė

Logopedė

Vyresniosios logopedės kvalifikacinė kategorija

   II korpuso pedagogai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Snieguolė Rubienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
specialiosios  paskirties grupėje

Mokytojos-metodininkės
kvalifikacinė kategorija

2.

Vaiva Gasparavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

3.

Lijana Kairienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

4. Loreta Jankūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija

5.

Genė Žukauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje

Mokytojos-metodininkės
kvalifikacinė kategorija

6.

Danguolė Tručinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

7.

Eglė Adomaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
specialiosios  paskirties grupėje

Mokytojos-metodininkės
kvalifikacinė kategorija

8.

Daiva Kazilionienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

9.

Vaida Andrulienė

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojos kvalifikacinė kategorija

10.

Simona Gimžauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojos kvalifikacinė kategorija

11.

Justina Valotkaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojos kvalifikacinė kategorija

12.

Rasa Ožalinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 specialiosios paskirties grupėje

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

13.

Sonata Šaltienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

14.

Toma Balčiūnė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojos  kvalifikacinė kategorija

15.

Rasa Povilonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos  kvalifikacinė kategorija
16. Urtė Karasiovaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos kvalifikacinė kategorija

17.

Sigita Paškevičienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresniosios muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija

18.

Violeta Nevierienė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

19.

Eglė Mačinskienė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

20.

Jurgita Pakšytė

Logopedė

Logopedės-metodininkės  kvalifikacinė kategorija

21.

Rytis Daraškevičius

Specialusis pedagogas

Vyresniojo spec. pedagogo kvalifikacinė kategorija

22.

Jolanta Štarienė

Psichologė

Ketvirta psichologo 
kategorija

23. Lilija Kryževičienė Judesio korekcijos pedagogas