Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės mero 2022 m. kovo 21 d. potvarkiu Nr. M-21 „Dėl konkursų Panevėžio 5-osios gimnazijos, Panevėžio lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Draugystė“ direktorių pareigoms eiti atšaukimo“, atšaukiamas konkursas direktoriaus pareigybei eiti.