Sveikatiados iššukių metai (atsisiųsti)

Sveikatiados 2019-2020 m. m. planas (atsisiųsti)

Sveikatos stiprinimo fondo konkursai (atsisiųti)

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ „Sveikatiados“ ambasadoriai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Loreta Asačiovienė,

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Aušra Eckstrand,

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Simona Gimžauskienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje, Snieguolė Rubienė,

logopedė, Vaiva Kaščikaitė.