Mieli tėveliai,
 

nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą.

 

2 procentų GPM ataskaita už 2018 metus

2018 metais skyrėte 2 proc. GPM paramą mūsų įstaigai – 2262,66 eurai.

 

Tvoros draudimas

300,00 eurai

Tvoros registracija (Registrų centrui)

220,00 eurų

Vaikų draudimo mokestis nuo nelaimingų atsitikimų

279,00 eurai

Įstaigos dalyvio mokestis 
(Gamtosauginių mokyklų dalyvių)

115,00 eurų

II korpuso medžių kirtimo darbai

332,00 eurai

Vaistinėlių įsigyjimas 227,00 eurai
Banko sąnaudos 114,00 eurų
II korpuso žaliuzių įsigyjimas 282,00 eurai

VISO:

1869,00 eurai

 

 Jūs prisidėtumėte prie darželio ugdymo(si) sąlygų gerinimo įstaigos viduje ir lauke. Norintys paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus labdaros ir paramos bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 2 d. gali pateikti mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą (pvz., darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Išsamiau apie 2 % GPM (gyventojų pajamų mokestis) skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.ltwww.vmi.lt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro. Patogiausias būdas – kreiptis į darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta kaip jį užpildyti. Arba Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt/. Tad Jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.

 

Direktorė Jurgita Ožekauskienė
 

Įstaigos rekvizitai prašymams dėl 2pajamų mokesčio pervedimo:

Paramos gavėjas: Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“

Įstaigos kodas: 303130799

Adresas: Žemaičių g. 23, LT-36118 Panevėžys

Banko sąskaita: LT03 7300 0101 3665 9131

Bankas: Swedbank