Mieli tėveliai,
 

nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą.

 

2 procentų GPM ataskaita už 2019 metus

2019 metais skyrėte 2 proc. GPM paramą mūsų įstaigai – 3415,36 eurai.

Panaudota 

1.

Vaikų draudimas

173,86

2.

Baldai II korpusas

545,00

3.

Dalyvio mokestis (Gamtosauginės mokyklos)

116,00

VISO:

983,86

 


 

Ataskaita už 2018 metus
Tėvų mokamo mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimo 

Eil. Nr.

Nupirktų prekių pavadinimas

Suma

Lėšos įstaigos reikmėms (0,43 euro)

1.

Baldai (stalai, komodos)

436,00

2.

Šviestuvai (1 kabinetas)

201,00

3.

Dažai, remonto prekės

2006,00

4.

Patalynė darbo rūbai

944,00

5.

Virtuvės indai, stalai

568,00

6.

Žaislai

324,00

7.

Ūkinis inventorius

547,00

8.

Kanceliarinės prekės

2053,00

9.

Sanitarinės valymo priemonės

2513,00

10.

Elektros prekės

553,00

11.

Santechninės prekės

397,00

12.

Kvalifikacijos kėlimo

301,00

13.

Komunalinės paslaugos už vandenį, elektrą, šiukšlių išvežimas

5410,00

14.

Kitos paslaugos (elektros prietaisų patikros, pastatų priežiūra, kompiut.  remontas ir priežiūra, kenkėjų dezinfekcija ir kt.)

5373,00

15.

Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra

 (šilumos tinklai, UAB „Lankainis“)

2685,00

16.

Ryšių paslaugos (internetas, telefonai, svetainės priežiūra)

700,00

VISO:

25011,00

 

 

 

 

Mieli tėveliai,
 

nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą.

 

2 procentų GPM ataskaita už 2018 metus

2018 metais skyrėte 2 proc. GPM paramą mūsų įstaigai – 2262,66 eurai.

 

Tvoros draudimas

300,00 eurai

Tvoros registracija (Registrų centrui)

220,00 eurų

Vaikų draudimo mokestis nuo nelaimingų atsitikimų

279,00 eurai

Įstaigos dalyvio mokestis 
(Gamtosauginių mokyklų dalyvių)

115,00 eurų

II korpuso medžių kirtimo darbai

332,00 eurai

Vaistinėlių įsigyjimas 227,00 eurai
Banko sąnaudos 114,00 eurų
II korpuso žaliuzių įsigyjimas 282,00 eurai

VISO:

1869,00 eurai

 

 Jūs prisidėtumėte prie darželio ugdymo(si) sąlygų gerinimo įstaigos viduje ir lauke. Norintys paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus labdaros ir paramos bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 2 d. gali pateikti mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą (pvz., darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Išsamiau apie 2 % GPM (gyventojų pajamų mokestis) skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.ltwww.vmi.lt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro. Jūs turite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt/. Tad Jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.

 

Direktorė Jurgita Ožekauskienė
 

Įstaigos rekvizitai prašymams dėl 2pajamų mokesčio pervedimo:

Paramos gavėjas: Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“

Įstaigos kodas: 303130799

Adresas: Žemaičių g. 23, LT-36118 Panevėžys

Banko sąskaita: LT03 7300 0101 3665 9131

Bankas: Swedbank