Finasinė atskaitomybė už 2018 metus
Aiškinamasis raštas (atsisiųsti dokumentą)
Finansinės būklės ataskaita (atsisiųti dokumentą)
Grynojo turto pokyčio ataskaita (atsisiųsti dokumentą)
Pinigų srautų ataskaita (atsisiųsti dokumentą)
Veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

 

Finansinė atskaitomybė už 2017 metus
Aiškinamasis raštas (parsisiųsti dokumentą)
Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Pinigų srautų ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

Finansinė atskaitomybė už 2016 metus
Aiškinamasis raštas (parsisiųsti dokumentą)
Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Pinigų srautų ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti dokumentą)