Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Korupcijos prevencijos kontrolės programa (atsisiųsti)

Korupcijos prevencijos 2019-2021 metų priemonių planas (atsisiųsti)

Tėvų mokamo mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas (už 2019 m.)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (atsisiųsti dokumentą)

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcijan 2015-2025 metų programos patvirtinimas (atsisiųsti dokumentą)

Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą (atsisiųsti)

Atmintinė (atsisiųti)