Ugdymosi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsiais programas, sąrašo tvirtinimas (atsisiųsti dokumentą)

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (atsisiųti dokumentą)

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu koronaviruso (COVID-19) metu (atsisiųsti dokumentą)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti dokumentą)

Koandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Lopšelio-darželio nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Ikimokyklinio ugdymo(si) progrma (atsisiųsti dokumentą)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Etikos kodeksas (atsisiųsti dokumentą)

Vaiko gerovės komisijos sudarymom ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųti dokumentą)

Smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos politika (atsisiųsti)

Patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo prevencijos programa (atsisiųsti)

Krizių valdymos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Rekomendacijos mokykloms dėl  smurto artomoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje
(atsisiųsti dokumentą)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Priešmokyklinio ugdymo planas 2023-2024 m. m. (atsisiųsti dokumentą)

Priešmokyklinio ugdymo planas 2022-2023 m. m. (atsisiųsti dokumentą)

Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas 2022-2024 m. m. (atsisiųsti dokumentą)

2022 metų veiklos plano ataskaita (atsisiųsti)

2023 m. įstaigos veiklos planas (atsisiųsti dokumentą)

2022 m. įstaigos veiklos planas (atsisiųsti dokumentą)

2021 m. įstaigos veiklos planas (atsisiųsti dokumentą)

2023-2027 Strateginis planas (atsisiųsti)

2020-2022 Strateginis planas (atsisiųsti dokumentą)

2017-2019 Strateginis planas (parsisiųsti dokumentą)

2022 m. vadovo veiklos ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

2021 m. vadovo veiklos ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

2020 m. vadovo veiklos ataskaita (atsisiųsti dokumentą)