Ugdymosi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsiais programas, sąrašo tvirtinimas (atsisiųsti dokumentą)

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (atsisiųti dokumentą)

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu kjoronaviruso (COVID-19) metu (atsisiųsti dokumentą)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti dokumentą)

Lopšelio-darželio nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Ikimokyklinio ugdymo(si) progrma (atsisiųsti dokumentą)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Etikos kodeksas (parsisiųsti dokumentą)

Vaiko gerovės komisijos sudarymom ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųti dokumentą)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Krizių valdymos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Rekomendacijos mokykloms dėl  smurto artomoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje
(atsisiųsti dokumentą)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (parsisiųsti dokumentą)

2019 m. veiklos planas (atsisiųsti dokumentą)

2017-2019 Strateginis planas (parsisiųsti dokumentą)

2018 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

2017 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

2016 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

Vadovo metinės užduotys 2018 m. (atsisiųsti dokumentą)