Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų taisyklės (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (parsisiųsti dokumentą)

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriai (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų komisija (atsisiųsti dokumentą)

Sudarytų sutarčių su maisto tiekėjais sąrašas (atsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2021 m. (atsisųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (atsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2019 m. (atsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2018 m. (parsisiųsti dokumentą)

Lentelė apie pradedamus pirkimus 2017 m. (parsiiųsti dokumentą)

Lentelė apie pradedamus pirkimus 2016 m. (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2021 m. (Atn 3 forma)

Viešųjų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 m. (Atn 3 forma)

Viešųjų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2019 m. (Atn 3 forma)

Viešųjų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2018 m. (Atn 3 forma)

Viešųjų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2017 m. (Atn 3 forma)