musu darzelis prisijungimas
musu darzelis prisijungimas

Priėmimas

Registruokitės ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo informacinė sistemoje

Pildyti priėmimo prašymą

Vaikų priėmimo tvarka

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimas Nr. 1-82 „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinto ir savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (atsisiųsti dokumentą) 


Panevėžio miesto vaikų priėmimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino metu tvarkos aprašo pakeitimas (atsisiųsti dokumentą)

Panevėžio miesto vaikų priėmimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino metu tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Vaikų registracijos į Panevėžio m. savivaldybės įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes naudotojo vadovas (atsisiųsti dokumentą)

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Visos teisės saugomos © 2024m. Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram